Đề tài Xác định kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VITALY

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp.Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)Có TK 334, 338+ Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn, Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ+ Thuế môn bài, tiền thuê đất, phải nộp Nhà nước Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước + Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sữa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ.Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)Có TK 111, 112, 331, 335,

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp.

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có TK 334, 338

+ Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

+ Thuế môn bài, tiền thuê đất, phải nộp Nhà nước

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

+ Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sữa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ.

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331, 335,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY