Đề tài Website quản lý đào tạo

Lời mở đầu 1

Chương I - Giới thiệu nội dung đề tài 2

1. Nhu cầu và tính cấp thiết đề tài: 2

2. Chức năng của chương trình 2

3. Yêu cầu của đề tài 2

Chương II - Cơ sở lý thuyết và công nghệ 3

I. Tổng quan về Internet và World wide web 3

1. Internet 3

2. Cách thức truyền thông trên Internet 5

3. Các dịch vụ trên Internet 6

4. Lợi ích của việc đào tạo từ xa 7

II. Ngôn ngữ ASP 8

1. Active Server Pages là gì ? 8

2. Các chức năng của ASP 8

3. Các hoạt động của asp 8

4. Câu lệnh của ASP 9

5. Gọi các thủ tục trong ASP 10

6. Các đối tượng của ASP(Object) 11

III. Giới thiệu sơ lược về Java script 14

1. Các biến của Javascipt 14

2. Các hàm trong Javascipt 15

3. Các Object 15

4. Mảng: 16

Chương III Phân tích và thiết kế hệ thống 17

I. Mục tiêu 17

II. Cơ cấu tổ chức 17

III. Mô tả chương trình 18

1. Các đơn vị thiết kế 18

2. Sơ đồ hệ thống quản lý 18

3. Sơ đồ kiểm tra người quản lý 19

IV. Phân tích dữ liệu của chương trình 19

1. Chi tiết các bảng 19

Chương IV: Kết luận và hướng phát triển của đề tài 21

1. Kết luận 21

2. Hướng phát triển và mở rộng của đề tài 21

Chương V: Giao diện và mã nguồn của chương trình 22

1. Một số giao diện của website: 22

2. Mã nguồn một số trang Web chính: 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY