Đề tài Website quản lý bán hàng trực tiếp qua mạng

MỤC LỤC Lời Cảm Ơn . 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀTÀI. 51.1 Lý do chọn đềtài . 51.2 Mục tiêu đềtài. 51.3 Phạm vi, đối tượng của đềtài. 51.4 Ý nghĩa thực tiển của đềtài. 6CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU VỀJOOMLA . 72.1. Giới thiệu sơlược vềJoomla . 72.2. Kiến trúc Joomla . 74.1.1. Cấu trúc của gói cài đặt Component. 84.1.2. Cấu trúc của một Component . 94.1.3. Cấu trúc của gói cài đặt Module . 94.1.4. Cấu trúc của gói cài đặt Template (Temp) .104.1.5. Cách đưa Component, Module vàTemplate tích hợp vào Joomla 112.3. Sửdụng WebServer chạy Joomla .112.4. Cài đặt và cấu hình Joomla .152.5. Cài đặt ngôn ngữtiếng việt cho Joomla.20CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU MỘT SỐTHÀNH PHẦN TRONG JOOMLA. 233.1. Template Manager (Quản lý giao diện) .233.2. Manager Users ( Quản lý người dùng).233.3. Menu Manager( Quản lý Menu): .241.5 Article Manager (Quản lý nội dung) .253.4. Components Manager( Quản lý các Components) .26 3.5. Modules Manager(Quản lý các Module) .26CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN VIRTUEMART TRONG JOOMLA . 294.1. Giới thiệu sơlược vềComponent VirtueMart .294.2. Một sốchức năng chính trong trang web bán hàng: .304.2.1. Tính năng chung .304.2.2. Tính năng dành cho người quản trịwebsite.314.2.3. Các tính năng dành cho khách mua hàng trên website.37CHƯƠNG 5: Phát triển VirtueMart (Website bán hàng qua mạng). 42CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 436.1 Kết quả đạt được .436.2. Hướng phát triển .43

MỤC LỤC

Lời Cảm Ơn . 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀTÀI. 5

1.1 Lý do chọn đềtài . 5

1.2 Mục tiêu đềtài. 5

1.3 Phạm vi, đối tượng của đềtài. 5

1.4 Ý nghĩa thực tiển của đềtài. 6

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU VỀJOOMLA . 7

2.1. Giới thiệu sơlược vềJoomla . 7

2.2. Kiến trúc Joomla . 7

4.1.1. Cấu trúc của gói cài đặt Component. 8

4.1.2. Cấu trúc của một Component . 9

4.1.3. Cấu trúc của gói cài đặt Module . 9

4.1.4. Cấu trúc của gói cài đặt Template (Temp) .10

4.1.5. Cách đưa Component, Module vàTemplate tích hợp vào Joomla 11

2.3. Sửdụng WebServer chạy Joomla .11

2.4. Cài đặt và cấu hình Joomla .15

2.5. Cài đặt ngôn ngữtiếng việt cho Joomla.20

CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU MỘT SỐTHÀNH PHẦN

TRONG JOOMLA. 23

3.1. Template Manager (Quản lý giao diện) .23

3.2. Manager Users ( Quản lý người dùng).23

3.3. Menu Manager( Quản lý Menu): .24

1.5 Article Manager (Quản lý nội dung) .25

3.4. Components Manager( Quản lý các Components) .26

3.5. Modules Manager(Quản lý các Module) .26

CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN

VIRTUEMART TRONG JOOMLA . 29

4.1. Giới thiệu sơlược vềComponent VirtueMart .29

4.2. Một sốchức năng chính trong trang web bán hàng: .30

4.2.1. Tính năng chung .30

4.2.2. Tính năng dành cho người quản trịwebsite.31

4.2.3. Các tính năng dành cho khách mua hàng trên website.37

CHƯƠNG 5: Phát triển VirtueMart (Website bán hàng

qua mạng). 42

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 43

6.1 Kết quả đạt được .43

6.2. Hướng phát triển .43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY