Đề tài Vốn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 2

1.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1.1 - Vốn là gì? 2

1.1.2 - Phân loại vốn 3

1.1.3 - Vai trò của vốn đối với hoạt động sản kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay 7

1.2 - HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 7

1.2.1- Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 7

1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 9

1.2.3 - Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp: 11

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TRÀ MI 14

2.1- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRÀ MI. 14

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Trà Mi. 14

2.2.1 - Khái quát chung về nguồn vốn của công ty 18

2.2.2 - Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Trà Mi. 25

2.2.2.2 - Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Trà Mi. 27

2.2.4 - Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty : 8

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TRÀ MI 13

3.1 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 13

3.2 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 13

3.2.1 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty: 14

3.2.2 -Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 16

3.3 - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 20

3.3.1 - Về mặt vĩ mô. 20

3.3.2 - Về mặt vi mô. 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY