Đề tài Vốn kinh doan Công ty TNHH Hoàng Gia

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoàng Gia 3

1.1.Giới thiệu doanh nghiệp: 3

1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp: 5

1.3. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp: 9

1.4. Định hướng chiến lược và kế hoạch của Công ty: 11

2. Thực trạng Vốn kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Gia 12

3. Đánh giá về Vốn kinh doanh của doanh nghiệp: 26

3.1. Những thành tựu mà Doanh nghiệp đã đạt được: 26

3.3. Nguyên nhân của các hạn chế : 28

4.Phướng hướng phát triển của công ty TNHH Hoàng Gia trong thời gian tới 29

4.1. Mục tiêu tổng quát 29

4.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động trước mắt 29

Kết luận 30

Một số ý kiến đưa ra để giải quyết hạn chế 30

1. Hoàn thiện phương pháp xác định vốn lưu động 30

2. Tăng cường công tác công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu 30

3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị 32

4. Đổi mới hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, công nhân viên lao động 33

5. Nâng cao chất lượng công tác hoạch toán kế toán và định kỳ phân tích hoạt động tài chính của Công ty 34

Thu hoạch của bản thân sau khi đi thực tập 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY