Đề tài vi xử lý - Bàn tính

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 4PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 5 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ BÀN TÍNH 5 I. Công cụ tính toán cổ xưa nhất 5 II. Nguồn gốc bàn tính 6 CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN TRÊN BÀN TÍNH 9 CHƯƠNG 3. TÁC DỤNG CỦA BÀN TÍNH 11PHẦN 2. TÍNH TOÁN TRÊN BÀN TÍNH 15 CHƯƠNG 1. ĐỌC CÁC SỐ VỚI BÀN TÍNH 15 CHƯƠNG 2. PHÉP CỘNG 16 1. ĐƠN GIẢN - Chỉ thêm 1 số hạt với 1 số hạt ban đầu 16 2. THÊM-UP VÀ BỚT-OFF 17 3. KẾT HỢP BỚT-OFF và THÊM VỚI MỘT HÀNG KẾ TIẾP 17 4. KẾT HỢP THÊM-UP, BỚT-OFF VÀ THÊM VỚI MỘT HÀNG KẾ TIẾP 18 CHƯƠNG 3. PHÉP TRỪ 191. Đơn giản BỚT-OFF 202. KẾT HỢP THÊM-UP VÀ DÙNG BỚT-OFF 203. DÙNG BỚT-OFF TỪ DÓNG VÀ THÊM-UP 20 4. KẾT HỢP DÙNG BỚT-OFF VÀ THÊM-UP NHIỀU LẦN Ở CẢ HAI NGĂN 20 CHƯƠNG 4. PHÉP NHÂN 21 CHƯƠNG 5. PHÉP CHIA 23

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 4

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 5

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ BÀN TÍNH 5

I. Công cụ tính toán cổ xưa nhất 5

II. Nguồn gốc bàn tính 6

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN TRÊN BÀN TÍNH 9

CHƯƠNG 3. TÁC DỤNG CỦA BÀN TÍNH 11

PHẦN 2. TÍNH TOÁN TRÊN BÀN TÍNH 15

CHƯƠNG 1. ĐỌC CÁC SỐ VỚI BÀN TÍNH 15

CHƯƠNG 2. PHÉP CỘNG 16

1. ĐƠN GIẢN - Chỉ thêm 1 số hạt với 1 số hạt ban đầu 16

2. THÊM-UP VÀ BỚT-OFF 17

3. KẾT HỢP BỚT-OFF và THÊM VỚI MỘT HÀNG KẾ TIẾP 17

4. KẾT HỢP THÊM-UP, BỚT-OFF VÀ THÊM VỚI MỘT HÀNG KẾ TIẾP 18

CHƯƠNG 3. PHÉP TRỪ 19

1. Đơn giản BỚT-OFF 20

2. KẾT HỢP THÊM-UP VÀ DÙNG BỚT-OFF 20

3. DÙNG BỚT-OFF TỪ DÓNG VÀ THÊM-UP 20

4. KẾT HỢP DÙNG BỚT-OFF VÀ THÊM-UP NHIỀU LẦN Ở CẢ HAI NGĂN 20

CHƯƠNG 4. PHÉP NHÂN 21

CHƯƠNG 5. PHÉP CHIA 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY