Đề tài Về quyền giám sát tối cao của quốc hội

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Cơ sở lý luận quyền giám sát tối cao của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

I.Vị trí pháp lý của Quốc hội,bản chất,nội dung và phương thức thực hiện.

1.Vị trí pháp lý của Quốc hội

2.Bản chất,nội dung quyền giám sát tối cao của Quốc hội

3.Phương thức thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội

II.Quan hệ quyền giám sát tối cao của Quốc hội với những quyền khác của Quốc hội,sự khác nhau quyền giám sát tối cao với kiểm tra việc thi hành Hiến pháp,pháp luật của cơ quan Nhà nước khác

1.Quan hệ quyền giám sát tối cao với những quyền khác của Quốc hội

2.Sự khác nhau giữa quyền giám sát tối cao với kiểm tra việc thi hành Hiến pháp,pháp luật của các cơ quan Nhà nước khác

Chương II:Thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những nguyên nhân chủ yếu hạn chế hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

I. Những quy định về quyền giám sát tối cao của Quốc hội trong Hiến pháp 1992

II.Thực trạng tình hình hoạt động giám sát của Quốc hội nước ta nhiệm kỳ X từ năm 1997 đến năm 2002 ,những nguyên nhân hạn chế hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và bài học

1.Thực trạng tình hình hoạt động của Quốc hội nước ta nhiệm kỳ X từ năm 1997 đến năm 2002

2.Những nguyên nhân chủ yếu hạn chế hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

Chương III: Những phương pháp tăng cường hiệu quả giám sát của Quốc hội

1.Đổi mới tổ chức và phương pháp giám sát của Quốc hội

2.Đổi mới tiêu chuẩn đại biểu và điều kiện làm việc của đại biểu trong công tác giám sát

3.Xây dựng luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và những điều kiện làm cho Quốc hội thực hiện đúng và đầy đủ quyền giám sát tối cao của mình theo luật định

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang

1

1

1

2

9

11

11

14

18

18

22

22

51

56

57

65

67

69

72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY