Đề tài Vận dụng phương pháp chỉ số phân tích tình hình kinh doanh các mặt hàng của công ty TNHH thương mại Ngọc Nhâm

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC NHÂM 45

I. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC NHÂM : 45

II. CHỨC NĂNG –NHIỆM VỤ : 45

1. Chức năng 45

2.Nhiệm vụ : 46

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY : 47

IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY : 49

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty : 49

1.2. Môi trường chính trị ,pháp luật : 49

1.3. Môi trường tự nhiên –công nghệ : 50

1. 4 Nhân tố bên ngoài : 51

1.5 .Nhân tố nội tại : 51

2 . Đặc điểm thị trường tiêu thụ mặt hàng và thị trường mục tiêu của Công ty: 52

2.1 Đặc điểm thị trường tiêu thụ : 52

2.2 Thị trường mục tiêu của công ty : 52

CHƯƠNG II 54

LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHỈ SỐ 54

A .MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỈ SỐ: 54

1 . Khái niệm chỉ số : 54

2. Đặc điểm của phương pháp chỉ số : 54

3. Tính chất và tác dụng của chỉ số : 55

4 .Phân loại chỉ số : 56

B. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ : 57

1.Chỉ số cá thể (chỉ số đơn ) : 57

2. Chỉ số tổng hợp : 60

2 .2 Chỉ số tổng hợp về lượng : 66

2. 2 Chỉ số kế hoạch : 70

2. 3 Chỉ số không gian : 70

C. HỆ THỐNG CHỈ SỐ : 71

III . Hệ thống chỉ các chỉ tiêu có liên hệ với nhau : 72

IV . HỆ THỐNG CHỈ SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU BÌNH QUÂN : 79

1. Chỉ số cấu thành khả biến 80

2. Chỉ số cấu thành cố định : 80

3. Chỉ số ảnh hưởng kết cấu : 81

Chương iii 84

áp dụng phương pháp chỉ số phân tích tình hình kinh doanh của công ty tnhh thương mại ngọc nhâm 84

I . kết quả kinh doanh trong những năm gần đây : 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY