Đề tài Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phương

Thống kê học chính là khoa học nghiên cứu hệ thống các pháp thu thập và xử lí, phân tích được qui mô, kết cấu, quan hệ so sánh trình độ phổ biến tốc đọ và xu hướng phát triển của hiện tượng kinh tế- xã hội. Hay thống kê thông qua mặt “ lượng” để nói lên bản chất và tính qui luật phát triển của hiện tượng kinh tế xã hội. Ta nhận thấy rằng khi các mặt hoạt động kinh tế- chính trị- xã hội ngày càng phát triển thì thống kê càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, chúng ta chúng ta cần phải nghiên cứu và ngày càng phải hoàn thiện nó bằng lí luận và thực tiễn. Thực tiễn là gày nay bất cứ một nền kinh tế nào hay một hãng kinh doang nói chung và đặc biệt “ Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phương” nói riêng cần phải sử dụng thống kê một cách rộng rãi và phải coi nó như một công cụ sắc bén để phân tích và dự đoán trong kinh doanh.Vì thông qua phân tích, các nhà kinh doanh ( các nhà quản lí) có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình để từ đó có thể rút ra được những mâu thuẫn tồn tại, những nguyên nhân khách quan và chủ quan để từ đó đưa ra được các mục tiêu và các biện pháp hợp lí làm cơ sở cho việc đề ra những quyết định tối ưu trong hoạt động kinh doanh và trong lĩnh vực quản lí doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh là quá trình sử dụng đồng vốn đầu tư một cách có hiệu quả. Muốn sử dụng có hiệu quả đồi hỏi các nhà đầu tư cũng như linh doanh phải đưa ra được các dự án cũng như kế hoạch kinh doanh đòi hỏi phân tích và đưa ra được các chỉ tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY