Đề tài Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ Mễ HèNH BCG VỀ CễNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 3

I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 3

1. Khái niệm Hoạch định chiến lược 3

2. Vai trũ của hoạch địch chiến lược 4

2.1 Tầm quan trọng của hoạch địch chiến lược 4

2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch địch chiến lược 6

3. Quỏ trỡnh hoạch định chiến lược 7

3.1 Yờu cầu của quỏ trỡnh hoạch địch chiến lược kinh doanh 7

3.2 Nội dung của quỏ trỡnh hoạch địch chiến lược kinh doanh 8

4. Các căn cứ hoạch địch chiến lược 14

4.1 Căn cứ vào mục tiêu, thái độ của nhà lónh đạo cấp cao và trỡnh độ chuyên môn 14

4.2 Căn cứ vào nguồn lực nội tại 14

4.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp 16

II. Mễ HèNH CHIẾN LƯỢC PORTFOLIO BCG TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 16

1. Giới thiệu chung về mụ hỡnh chiến lược Portfolio BCG 16

2. Các bước xây dựng ma trận chiến lược Portfolio 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC 20

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ ĐỨC 20

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Mỹ Đức 20

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của cụng ty: 21

3. Thực trạng tỡnh hỡnh kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Mỹ Đức 23

4. Đánh giá tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh 32

4.1 Ưu điểm 32

4.2 Hạn chế 32

II. CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC 33

1. Chiến lược hiện tại của công ty TNHH TM Mỹ Đức 33

2. Quỏ trỡnh hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 34

3. Các căn cứ hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 35

3.1. Các nhân tố thị trường quốc tế 35

3.2. Chớnh sỏch tài chớnh, tớn dụng, tiền tệ của Nhà nước. 37

3.3. Khỏch hàng 39

3.4. Cỏc nhà cung cấp 40

3.5. Cạnh tranh 41

3.6 Sản phẩm 43

3.6 Tài chớnh 45

3.7 Tỡnh hỡnh nhõn sự 46

4. Đánh giá công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 47

4.1. Những kết quả đạt được 47

4.2 Những tồn tại 48

4.3. Nguyờn nhõn của những tồn tại 50

CHƯƠNG III: VẬN DỤNG Mễ HèNH CHIẾN LƯỢC PORTFLOLIO TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CễNG TY TNHH TM MY DỨC 51

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 51

II. NHỮNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY 51

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CễNG TY 52

IV. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 53

1. Tổng hợp đánh giá môi trường bên ngoại (Ma trận EFE) 53

3. Xõy dựng Ma trận BCG 56

3. Những định hướng chiến lược cơ bản 59

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY