Đề tài Vấn đề tuyển dụng nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

A/ Cơ sở lý luận 2

I- Khái quát chung về tuyển dụng nhân lực 2

1. Khái niệm nhân lực 2

2. Mục đích của việc tuyển dụng nhân lực 2

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp 3

3.1 Các yếu tố từ môi trường bên ngoài 3

3.2 Các yếu tố từ môi trường bên trong 4

II- Quy trình tuyển dụng nhân lực 6

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 6

2. Lập Bản mô tả công việc 6

3. Xác định yêu cầu đối với các ứng viên 8

4. Tuyển mộ nhân lực 8

4.1 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 8

4.2 Các nguồn và phương pháp tuyển mộ 9

4.3 Ưu điểm, nhược điểm của mỗi nguồn 10

5. Tuyển chọn nhân lực 12

5.1 Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực 12

5.2 Quá trình tuyển chọn 12

5.2.1 Xem xét hồ sơ xin việc 13

5.2.2 Phỏng vấn sơ bộ 13

5.2.3 Kiểm tra, trắc nghiệm 13

5.2.4 Phỏng vấn tuyển chọn 15

5.2.5 Khám sức khỏe và đánh giá thể lực của nhân viên 17

5.2.6 Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp 17

5.2.7 Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn 18

5.2.8 Tham quan công việc 18

5.2.9 Ra quyết định tuyển chọn 19

5.3 Đánh giá các giá trị của thủ tục tuyển chọn 19

5.4 Hoàn tất quá trình tuyển chọn 19

5.4.1 Mời nhận việc 20

5.4.2 Gửi thư từ chối 20

5.4.3 Cập nhât dữ liệu ứng viên 20

5.4.4 Chuẩn bị hợp đồng lao động 21

5.4.5 Lập hồ sơ nhân viên 21

6.Hướng dẫn hòa nhập 21

6.1 Ý nghĩa của việc hòa nhập nhân viên mới vào môi trường

làm việc của doanh nghiệp 21

6.2. Chương trình hoà nhập vào môi trường làm việc 21

B/ Thực trạng tuyển dụng ở Việt Nam 23

C/ Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lương tuyển dụng 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY