Đề tài Vấn đề Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Mục lục

Trang

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

NỘI DUNG CHÍNH 3

I. Cơ sở của việc nghiên cứu. 3

1. Cơ sở lí luận. 3

2.Cơ sở thực tế. 6

II.Thực trạng của vấn đề nghiên cứu. 6

1. Thành công trong công cuộc CNH –HĐH nông nghiệp, nông thôn. 6

2. Những hạn chế và nguyên nhân của công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. 10

3. Vấn đề nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH-HĐH. 13

4. Hiện đại hoá giáo dục. 15

III. Giải pháp để tăng thắng lợi. 18

1. Đối với CHN - HĐH nông nghiệp, nông thôn. 18

2. Đối với vấn đề nguồn nhân lực. 22

3. Đối với vấn đề giáo dục 25

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY