Đề tài Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Mở đầu 1

Phần 1:Tổng quan về quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ : 3

2.Hoạt động tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ : 3

3.Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp : 5

3.1.Bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp 5

3.2.Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 6

3.3.Chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp 6

3.4.Nhiệm vụ của quản trị tài chính doanh nghiệp 7

3.5.Yêu cầu đối với quản trị tài chính doanh nghiệp 7

4.Mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh 8

5.Quản trị tài chính ngắn hạn 8

5.1.Quản lý thu nhập,chi phí và lợi nhuận kinh doanh 8

5.2.Quản lý ngân quĩ doanh nghiệp 10

5.3.Dự báo nhu cầu tài chính ngắn hạn 11

6.Quản trị tài chính dài hạn 11

6.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính dài hạn 11

6.2.Hoạch định và quản trị dự án đầu tư 14

6.3.Hoạch định tài chính doanh nghiệp 15

7.Phân tích tài chính doanh nghiệp 16

7.1.Khái niệm: 16

7.2.Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 16

7.3.Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp 16

7.4.Các bước tiến hành trong phân tích tài chính 16

7.5.Các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp 17

Phần 2:Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam 18

1.Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam 18

2.Thực trạng tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam 19

Phần 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 27

1.Về phía nhà nước 27

2.Về phía các doanh nghiệp 27

Kết luận 29

Tài liệu tham khảo 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY