Đề tài Vai trò của tri thức và tri thức khoa học đối với quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ - 1 -

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - 1 -

2. Vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - 1 -

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài - 2 -

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - 3 -

1. Luận giải vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội. - 3 -

1.1 Khái niệm về tri thức và tri thức khoa học. - 3 -

1.2 Tri thức và tri thức khoa học đối với đời sống xã hội. - 4 -

1.3 Tri thức và tri thức khoa học trong kinh tế. - 8 -

2. Vận dụng tri thức và tri thức khoa học trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. - 12 -

2.1 Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - 12 -

2.2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. - 12 -

2.2.1 Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa - 13 -

2.2.2 Thực chất, mục tiêu chủ yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. - 13 -

2.2.3 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện. - 14 -

2.2.4 Nội dung cơ bản của quá trình thực hiện. - 15 -

2.3 Vận dụng tri thức và tri thức khoa học trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. - 16 -

2.3.1 Vận dụng trong lý luận. - 16 -

2.3.2 Vận dụng trong thực tiễn hành động - 17 -

2.3.3 Những thành tựu đã đạt được và những mặt còn hạn chế - 20 -

2.3.3 Phương hướng - 21 -

III. KẾT LUẬN - 22 -

Tài liệu tham khảo - 24 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY