Đề tài Vai trò của lực lượng sản xuất đối với đời sống xã hội và vận dụng vào quá trình phát triển của Việt Nam

MỤC LỤC

A. Lý do chọn đề tài: 2

B. Nội dung 3

. Lý luận chung : 3

1. Lực lượng sản xuất là gì ? 3

2. Ảnh hưởng của lực lượng sản xuất tới xã hội: 4

II. Vận dụng lý luận về lực lượng sản xuất trong quá trình phát triển của Việt Nam: 6

1. Quan điểm phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước 6

2. Các biện pháp của nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 8

3. Một số vấn đề còn tồn tại về phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay 11

4. Những thành tựu Việt Nam đã đạt được: 13

C. Kết luận . 15

D. Tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY