Đề tài Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán

Cho đến nay, trái phiếu công ty được phát hành trên trị trường trái phiếu Việt Nam vẫn còpn rất ít.Thực tế thì môti số tổ chức tài chính đã phát hành trái phiảnha công chúng như Công Ty Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC)phát hành 20 tỷ VND trái phiếu thông qua Ngân Hàng Công Thương Việt Nam làm đại lý phát hành thời hạn 2 năm (2000).Tuy vậy, kỹ thuật phát hành còn hạn chế nên các trái phiếu này không được chuẩn hoá , chỉ giống như kì phiếu có thời hạn và không được giao dịch trên thị trường chứng khoán.Các DNNN mặc dù có nhu cầu lớn về vốn song ít phát hành trái phiếu để huy động vốn dài hạn .Ngoài ra ,có một vài DNNN và công ty tư nhân phát hành trái phiếu .Chẳng hạn ,trái phiếu công ty Thép miền Nam được phát hành với thời hạn 25-30 năm và lãi suất được công bố hàng năm .Tương tự các DNNN, các công ty thành lập theo Luật Doanh Nghiệp còn ít chú trọng đến việc phat hành trái phiếu.Cả nước và sau khi ban hành Luật Doanh Nghiệp chỉ một vài công ty ,chẳng hạn Công ty cổ phần Cơ điện lạnh và Công Ty Cổ Phần công nghệ thông tin ,huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu .Đối với trái phiếu quốc tế thì cho đến nay vẫn chưa có NHTM nhà nước và DNNN nào phát hành .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY