Đề tài Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoá

MỤC LỤCLời nói Đầu. 1Phần 1: Thị trường chứng khoán và vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán. 21. Thị trường chứng khoán (TTCK). 21.1 Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK. 21.2 Khái niệm và bản chất của TTCK. 31.3 Vị trí và cấu trúc của TTCK. 41.4 Các chủ thể trên TTCK. 51.5 Vai trò của TTCK đối với nền kinh tế. 92. Công ty cổ phần (CTCP). 102.1 Sự ra đời của CTCP. 102.2 Điều kiện cần thiết để CTCP ra đời và hoạt động. 112.3 Cổ đông. 122.4 Ưu, nhược điểm của CTCP. 133. Vai trò của CTCP trên TTCK. 143.1 Đóng vai trò là chủ thể phát hành. 153.2 Đóng vai trì là chủ thể đầu tư. 16Phần 2:Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 171. Vai trò của CTCP trên thị trường cổ phiếu việt nam. 171.1 Thị trường cổ phiếu tập trung 171.2 Thị trường cổ phiếu phi chính thức. 192. Vai trò của CTCP trên thị trường trái phiếu tại việt nam. 202.1 Thị trường trái phiếu sơ cấp. 202.2 Thị trường trái phiếu thứ cấp. 213. Đẩy mạnh quá trình thành lập CTCP. 214. Tăng cường sự hỗ trợ giữa TTCK và CTCP. 22Phần 3: Kết luận 23

MỤC LỤC

Lời nói Đầu. 1

Phần 1: Thị trường chứng khoán và vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán. 2

1. Thị trường chứng khoán (TTCK). 2

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của TTCK. 2

1.2 Khái niệm và bản chất của TTCK. 3

1.3 Vị trí và cấu trúc của TTCK. 4

1.4 Các chủ thể trên TTCK. 5

1.5 Vai trò của TTCK đối với nền kinh tế. 9

2. Công ty cổ phần (CTCP). 10

2.1 Sự ra đời của CTCP. 10

2.2 Điều kiện cần thiết để CTCP ra đời và hoạt động. 11

2.3 Cổ đông. 12

2.4 Ưu, nhược điểm của CTCP. 13

3. Vai trò của CTCP trên TTCK. 14

3.1 Đóng vai trò là chủ thể phát hành. 15

3.2 Đóng vai trì là chủ thể đầu tư. 16

Phần 2:Vai trò của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 17

1. Vai trò của CTCP trên thị trường cổ phiếu việt nam. 17

1.1 Thị trường cổ phiếu tập trung 17

1.2 Thị trường cổ phiếu phi chính thức. 19

2. Vai trò của CTCP trên thị trường trái phiếu tại việt nam. 20

2.1 Thị trường trái phiếu sơ cấp. 20

2.2 Thị trường trái phiếu thứ cấp. 21

3. Đẩy mạnh quá trình thành lập CTCP. 21

4. Tăng cường sự hỗ trợ giữa TTCK và CTCP. 22

Phần 3: Kết luận 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY