Đề tài Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

KINH TẾ LƯỢNG 1

Đề bài : Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT 1

Bài làm : 1

1. Khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất RFPT 6

Thống kê mô tả đối với RFPT 6

2. Kiểm định tính dừng của chuỗi RFPT bằng eview 6

3.Mô hình ARIMA đối với chuỗi lợi suất RFPT 7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY