Đề tài Ứng dụng tin học trong công tác quản lý nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên

Xác định yêu cầu thông tin của người sử dụng hệ thống thông tin mới. Công việc này khá phức tạp. Đó không chỉ là việc phân tích viên gặp gỡ những người sử dụng và hỏi họ danh sách dữ liệu mà họ cần để hoàn thành có hiệu quả công việc đang làm. Việc thu thập thông tin luôn gặp trở ngại vì người sử dụng sẽ không thể trả lời một cách chắc chắn, chính xác và có thể có thái độ thận trọng vì không muốn mất thông tinDo đó để thoả mãn nhu cầu của người sử dụng, một số phân tích viên đã thêm một số hoặc nhiều thông tin vào danh sách đã được xây dựng.Có các cách thức cơ bản để xác định yêu cầu thông tin:+ Hỏi người sử dụng cần thông tin gì? Phương pháp này có hiệu quả trong trường hợp, người sử dụng hiểu rõ cấu trúc của nhiệm vụ phải làm, nhiệm vụ có cấu trúc tương đối cao và độ phức tạp, kích cỡ nhỏ.+ Phương pháp đi từ hệ thống thông tin đang tồn tại. Phương pháp này được sử dụng để xác định đầu ra mà hệ thống thông tin phải sản sinh cũng như nội dung của các đầu ra dựa trên hệ thống thông tin đã có+ Tổng hợp từ đặc trưng của nhiệm vụ mà hệ thống thông tin trợ giúp.Phương pháp này không đi từ hệ thống thông tin mà đi từ nhiệm vụ mà hệ thống thông tin trợ giúp. Phân tích viên nghiên cứu các đặc trưng của nhiệm vụ, cấu trúc của nó, mối liên hệ của các nhiệm vụ thành phần, từ đó suy diễn ra nhu cầu thông tin. Phương pháp này thích hợp cho trường hợp, nhiệm vụ cần trợ giúp là ít có cấu trúc. Nó đòi hỏi phân tích viên phải am hiểu sâu sắc một hoặc nhiều phương pháp cho phép thực hiện một việc tổng hợp như vậy.+ Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp người sử dụng khó có thể xác định được thông tin mà họ cần vì những hệ thống thông tin trợ giúp loại đó chưa tồn tại hoặc nếu có thì thuộc lĩnh vực riêng tư. Phân tích viên sẽ xác định tập hợp đầu tiên có nhu cầu chuyển nhan chóng thành mẫu ban đầu trong ngôn ngữ thể hệ 4. Mẫu này được đưa cho người sử dụng xem và đánh giá, phân tích viên sẽ xác định những nhu cầu thông tin chưa được thoả mãn và bổ sung chúng cho vào mẫu thử thứ 2. Các bước sẽ được lặp lại cho đến khi người sử dụng thấy thoả mãn với thông tin và mẫu xây dựng đưa ra. Sau đó, phân tích viên tiến hành thiết kế logic hệ thống.

Xác định yêu cầu thông tin của người sử dụng hệ thống thông tin mới. Công việc này khá phức tạp. Đó không chỉ là việc phân tích viên gặp gỡ những người sử dụng và hỏi họ danh sách dữ liệu mà họ cần để hoàn thành có hiệu quả công việc đang làm. Việc thu thập thông tin luôn gặp trở ngại vì người sử dụng sẽ không thể trả lời một cách chắc chắn, chính xác và có thể có thái độ thận trọng vì không muốn mất thông tin

Do đó để thoả mãn nhu cầu của người sử dụng, một số phân tích viên đã thêm một số hoặc nhiều thông tin vào danh sách đã được xây dựng.

Có các cách thức cơ bản để xác định yêu cầu thông tin:

+ Hỏi người sử dụng cần thông tin gì? Phương pháp này có hiệu quả trong trường hợp, người sử dụng hiểu rõ cấu trúc của nhiệm vụ phải làm, nhiệm vụ có cấu trúc tương đối cao và độ phức tạp, kích cỡ nhỏ.

+ Phương pháp đi từ hệ thống thông tin đang tồn tại. Phương pháp này được sử dụng để xác định đầu ra mà hệ thống thông tin phải sản sinh cũng như nội dung của các đầu ra dựa trên hệ thống thông tin đã có

+ Tổng hợp từ đặc trưng của nhiệm vụ mà hệ thống thông tin trợ giúp.

Phương pháp này không đi từ hệ thống thông tin mà đi từ nhiệm vụ mà hệ thống thông tin trợ giúp. Phân tích viên nghiên cứu các đặc trưng của nhiệm vụ, cấu trúc của nó, mối liên hệ của các nhiệm vụ thành phần, từ đó suy diễn ra nhu cầu thông tin. Phương pháp này thích hợp cho trường hợp, nhiệm vụ cần trợ giúp là ít có cấu trúc. Nó đòi hỏi phân tích viên phải am hiểu sâu sắc một hoặc nhiều phương pháp cho phép thực hiện một việc tổng hợp như vậy.

+ Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp người sử dụng khó có thể xác định được thông tin mà họ cần vì những hệ thống thông tin trợ giúp loại đó chưa tồn tại hoặc nếu có thì thuộc lĩnh vực riêng tư. Phân tích viên sẽ xác định tập hợp đầu tiên có nhu cầu chuyển nhan chóng thành mẫu ban đầu trong ngôn ngữ thể hệ 4. Mẫu này được đưa cho người sử dụng xem và đánh giá, phân tích viên sẽ xác định những nhu cầu thông tin chưa được thoả mãn và bổ sung chúng cho vào mẫu thử thứ 2. Các bước sẽ được lặp lại cho đến khi người sử dụng thấy thoả mãn với thông tin và mẫu xây dựng đưa ra. Sau đó, phân tích viên tiến hành thiết kế logic hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY