Đề tài Ứng dụng tin học tính toán và thiết kế tay máy DR - 4000

Lời nói đầu .

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TAY MÁY. 1

1.1.Một số định nghĩa và sơ lược về sự phát triển của Tay máy. 1

1.1.1.Một số định nghĩa. 1

1.1.2.Sơ lược về sự phát triển của Tay máy . 2

1.1.3.Ứng dụng Tay máy DR-4000 . 6

1.2. Hệ thống Tay máy . 7

1.2.1. Các bộ phận cơ bản của Tay máy . 8

1.2.2.Hệ thống Tay máy DR-4000 . 9

1.2.3.Tính năng kỹ thuật củaTay máy DR-4000 . 11

CHƯƠNG II BẬC TỰ DO VÀ MIỀN LÀM VIỆC CỦA TAY MÁY

2.1 Bậc tự do của Tay máy . 12

2.1.1. Khái niệm . 12

2.1.2. Cấu trúc động học của Tay máy . 12

2.1.3.Tính số bậc tự do của Tay máy . 13

2.2. Miền làm việc . 14

2.2.1. Một số định nghĩa . 14

2.2.2. Xác định miền làm việc của Tay máy . 15

CHƯƠNG III GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC CỦA TAY MÁY 60

3.1. Giới thiệu phương pháp DH . 60

3.2. Ứng dụng các phương pháp DH để giải các bài toán động

học Taymáy.62

3.2.1 Bài toán thuận .64

3.2.2Nội dung bài toán động học ngược . 70

Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY