Đề tài Ứng dụng iso 9001 : 2008 trong quản lý khoa học và đào tạo sau đại học tình huống tại đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng

Trong tiêu chuẩn ISO 9001 có yêu cầu Trường đại học phải thiết lập chính sách chất

lượng và các mục tiêu chất lượng. Vấn đề ở đây không phải chỉ là thiết lập mà chính

là mọi thành viên trong Trường học hãy cố gắng tập trung mọi nỗ lực để thực hiện

được mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng mà lãnh đạo cao nhất đã lập ra.

Để xây dựng được mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn SMART, banh lãnh đạo

Trường cùng với Trường phó các bộ phận cần tiến hành phân tích các điểm mạnh,

điểm yếu (các nhân tố bên trong Trường) và các cơ hội, đe dọa (các yếu tố bên

ngoài Trường) để đánh giá tổng quan nhất về môi trường kinh doanh (phân tích

SWOT trong xây dựng mục tiêu chiến lược). Trên cơ sở này, Nhà trường sẽ xác

định các chiến lược cần thực hiện để tồn tại và phát triển. Từ chiến lược chung, Nhà

trường sẽ xác định các mục tiêu định lượng của cấp Lãnh đạo để thực hiện kế hoạch

chung. Các mục tiêu nên bao gồm: mục tiêu tài chính, mục tiêu thỏa mãn xã hội

(sinh viên, học viên, phụ huynh, các tổ chức tuyển dụng học viên tốt nghiệp, các cơ

quan quản lý cấp trên ), mục tiêu về chất lượng học viên tốt nghiệp, đề tài nghiên

cứu, kiến thức, ; mục tiêu về các hoạt động và các quá trình nội bộ trong Trường

học (chất lượng dạy và học, tuyển sinh, môi trường học tập, hoạt động nghiên cứu

khoa học ), mục tiêu về kết quả hoạt động của nhà cung cấp (nhà cung cấp trang

thiết bị, dụng cụ học tập, cán bộ thỉnh giảng ), mục tiêu phát triển và thỏa mãn cán

bộ, nhân viên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY