Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Dự trữ của Dell

Mục Lục Phần I – Tổng quan về Tập đoàn máy tính Dell . 21.1. Sự ra đời và phát triển của tập đoàn máy tính Dell .21.2. Thị trường, khách hàng và mặt hàng kinh doanh của tập đoàn Dell .51.3. Con đường đi đến quyết định ứng dụng TMĐT trong sản xuất/kinh doanh của Dell . 8 Phần II – Ứng dụng CNTT trong quản trị Dự trữ của Dell . . 102.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động hậu cần . 102.1.1. Xử lý đơn đặt hàng . . . . 102.1.2. Quản trị vận chuyển hàng hóa . . . 142.1.3. Mua hàng. . . 162.1.4. Hậu cần ngược . .172.2. Ứng dụng CNTT trong quản trị dự trữ . . . . . 19 Phần III - LỜI KẾT . .25

Mục Lục

Phần I – Tổng quan về Tập đoàn máy tính Dell . 2

1.1. Sự ra đời và phát triển của tập đoàn máy tính Dell .2

1.2. Thị trường, khách hàng và mặt hàng kinh doanh của tập đoàn Dell .5

1.3. Con đường đi đến quyết định ứng dụng TMĐT trong sản xuất/kinh doanh của Dell . 8

Phần II – Ứng dụng CNTT trong quản trị Dự trữ của Dell . . 10

2.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động hậu cần . 10

2.1.1. Xử lý đơn đặt hàng . . . . 10

2.1.2. Quản trị vận chuyển hàng hóa . . . 14

2.1.3. Mua hàng. . . 16

2.1.4. Hậu cần ngược . .17

2.2. Ứng dụng CNTT trong quản trị dự trữ . . . . . 19

Phần III - LỜI KẾT . .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY