Đề tài Trình bày cơ sở lý luận và nội dung của quá trình đổi mới toàn diện ở Việt Nam hiên nay

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

A. Cơ sở lý luận 2

B. Nội dung 4

I. Nguyên nhân vì sao Nhà nước ta cần phải đổi mới toàn diện. 4

1. Những thành tựu mà Nhà nước ta đã đạt được trong thời gian qua 4

2. Những khuyết điểm và yếu kém 7

II. Nội dung của công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam hiện nay 10

1.Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. 10

2. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ 13

3. Chính trị-xã hội cần được cải thiện 16

4. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN 18

5. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng 20

III. Một số quan điểm cần lưu ý trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay: 21

Tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY