Đề tài Triển khai, quản trị, duy trì & nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp

Mục lục Giới thiệuChương I : Triển khai hệ thống mạng 1. Các khái niệm cơ bản1.1 Định nghĩa một mạng máy tính cơ bản1.2 Các thành phần của mạng(Network Component)1.3 Các loại mạng máy tính1.4 Hệ thống domain quản lí mạng LAN- Local Area Network2. Cơ sở lí thuyết2.1 Dịch vụ DNS 2.2 Windows Internet Name Service 2.3 Dịch vụ DHCP2.4 Active Directory3. Hiện trạng hệ thống4. Các công việc triển khai & kết quả 4.1 Các yêu cầu cấu trúc mạng mới4.2 Công việc triển khai vào mạng công tyChương II: Quản lí và duy trì hệ thống mạng1. Các khái niệm cơ bản1.1 Một số khái niệm về kiến trúc Administrators 1.2 Khái niệm về backup và restore2. Cơ sở lí thuyết2.1 Thực hiện duy trì bảo mật Domain Controller và Active Directoryministrative Workstation2.2 Thiết lập chiến lược sao lưu và khôi phục domain controller2.3 Quản lý tài khoản Backup Operators 3. Hiện trạng hệ thống4. Công việc triển khai và kết quả4.1 Cấu hình backup cho domain4.2 Quản trị hệ thống Active Directory Chương III: Nâng cấp hệ thống với ISA Firewall 20041. Các khái niệm cơ bản Các khái niệm cơ bản về ISA 2004 2. Cơ sở lí thuyết2.1 Các Network Templates 2.2 Các cấu hình Network template2.3 Cấu hình ISA Server 2004 SecureNat, FireWall và Web Proxy Clients2.4 Cấu hình các chính sách truy cập trên ISA Server –ISA Server 2004 Access Policy3. Hiện trạng hệ thống4. Công việc triển khai và kết quả4.1 Lựa chọn hệ thống Firewall(Proxy)4.2 Cài đặt ISA Server 2004 trên Windows Server 20034.3 Mô hình cấu hình ISA vào mạng công tyKết LuậnPhụ lục 1: Tài liệu tham khảoPhụ lục 2: Một số từ chuyên ngành

Mục lục

Giới thiệu

Chương I : Triển khai hệ thống mạng

1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa một mạng máy tính cơ bản

1.2 Các thành phần của mạng(Network Component)

1.3 Các loại mạng máy tính

1.4 Hệ thống domain quản lí mạng LAN- Local Area Network

2. Cơ sở lí thuyết

2.1 Dịch vụ DNS

2.2 Windows Internet Name Service

2.3 Dịch vụ DHCP

2.4 Active Directory

3. Hiện trạng hệ thống

4. Các công việc triển khai & kết quả

4.1 Các yêu cầu cấu trúc mạng mới

4.2 Công việc triển khai vào mạng công ty

Chương II: Quản lí và duy trì hệ thống mạng

1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Một số khái niệm về kiến trúc Administrators

1.2 Khái niệm về backup và restore

2. Cơ sở lí thuyết

2.1 Thực hiện duy trì bảo mật Domain Controller và Active Directoryministrative Workstation

2.2 Thiết lập chiến lược sao lưu và khôi phục domain controller

2.3 Quản lý tài khoản Backup Operators

3. Hiện trạng hệ thống

4. Công việc triển khai và kết quả

4.1 Cấu hình backup cho domain

4.2 Quản trị hệ thống Active Directory

Chương III: Nâng cấp hệ thống với ISA Firewall 2004

1. Các khái niệm cơ bản

Các khái niệm cơ bản về ISA 2004

2. Cơ sở lí thuyết

2.1 Các Network Templates

2.2 Các cấu hình Network template

2.3 Cấu hình ISA Server 2004 SecureNat, FireWall và Web Proxy Clients

2.4 Cấu hình các chính sách truy cập trên ISA Server –ISA Server 2004 Access Policy

3. Hiện trạng hệ thống

4. Công việc triển khai và kết quả

4.1 Lựa chọn hệ thống Firewall(Proxy)

4.2 Cài đặt ISA Server 2004 trên Windows Server 2003

4.3 Mô hình cấu hình ISA vào mạng công ty

Kết Luận

Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo

Phụ lục 2: Một số từ chuyên ngành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY