Đề tài Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng & Thương mại An Phát

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 2

I – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng & Thương mại an Phát 2

II. Đặc điểm hoạt động và tổ chức sản xuất: 2

2.1 Chức năng hoạt động của Công ty: 2

2.2/ Hoạt động và tổ chức kinh doanh của Công ty: 4

III. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 7

VI- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 9

3.1/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 9

3.2/ Hình thức Tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 14

1. Kế toán chi phí sản xuất: 14

2. Đối tương tập hợp chi phí sản xuất: 15

3. Hạch tpán chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát 15

3.1/ Kế toán chi phí nguyên vật liệu: 15

3.3.1-Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 26

3.3.2 - Kế toán chi phí sử dụng máy thi công : 38

3.3.3/ Kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung: 50

3.2/Kế toán tập hợp Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 59

3/ Hạch toán giá thành sản phẩm xây lắp: 66

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 72

3.1. Đánh gía chung công tác quản lý và hạch toán CP sản xuất và tính giá thành tại Công ty 72

3.2. Những kiến nghị nhằm hơn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát: 73

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY