Đề tài Tổ chức sự kiện về kinh tế làng nghề cho sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn thủ đô Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

2. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu 3

2.1. Phương pháp nghiên cứu 3

2.2. Nguồn dữ liệu 6

3. Bố cục của đề tài 6

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 7

1 Khái niệm thông tin – thông tin kinh tế làng nghề 7

1.1. Thông tin 7

1.1.1. Khái niệm 7

1.1.2. Cung cấp và xử lý thông tin 7

1.2. Thông tin kinh tế làng nghề 9

1.2.1. Khái niệm kinh tế làng nghề 9

1.2.2. Khái niệm thông tin kinh tế làng nghề (TT KTLN) 9

1.2.3. Đối tượng nhận tin trong hoạt động truyền thông về kinh tế làng nghề 9

2 Hoạt động tổ chức sự kiện nhằm truyền thông TT KTLN tới sinh viên khối ngành kinh tế 9

2.1. Tổ chức sự kiện (event) là một hoạt động truyền thông 9

2.1.1. Hoạt động truyền thông - Hoạt động tổ chức sự kiện 9

2.1.2. Những yếu tố then chốt đảm bảo cho sự thành công của 1 sự kiện 14

2.2. Tổ chức sự kiện nhằm truyền thông TT KTLN tới đối tượng là sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội là một hoạt động đặc thù 16

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18

1 Kết quả điều tra 18

“Thăm dò ý kiến sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội về mức độ quan tâm và mong muốn truyền thông thông tin làng nghề tới sinh viên” 18

1.1. Mục tiêu nghiên cứu 18

1.2. Thông tin về đối tượng điều tra 18

1.3. Đánh giá về mức độ quan tâm và hiểu biết của sinh viên về kinh tế làng nghề 19

1.4. Mục đích tìm hiểu về kinh tế làng nghề của sinh viên 20

1.5. Đánh giá của sinh viên về các hoạt động tổ chức sự kiện tại trường 22

1.5.1. Mức độ quan tâm của sinh viên tới các hoạt động tổ chức sự kiện tại trường 22

1.5.2. Đánh giá của sinh viên về tầm quan trọng của các yếu tố trong một loại hình tổ chức sự kiện cụ thể 24

2 Kết quả điều tra thực nghiệm 29

Hội thảo “Du lịch làng nghề - hướng phát triển cho hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống khu vực Hà Nội” 29

2.1. Mục đích tổ chức thực nghiệm 29

2.2. Đối tượng tham gia thực nghiệm 29

2.3. Thông tin về mô hình thực nghiệm 30

2.3.1. Vài nét về Hội thảo 30

2.3.2. Thông tin truyền thông 31

2.3.2.1. Thông điệp 31

2.3.2.2. Kênh truyền thông 31

2.4. Kết quả thực nghiệm 32

2.4.1. Mục đích tham gia 32

2.4.2. Đánh giá về tầm quan trọng của các yếu tố trong Hội thảo 32

2.4.3. Hiệu quả truyền thông 33

2.4.4. Ý kiến của sinh viên cho các sự kiện tiếp theo truyền thông TT KTLN 33

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VỀ KINH TẾ LÀNG NGHỀ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI 34

1. Phương án chung 34

2. Đề xuất tổ chức hoạt động “Tuần lễ làng nghề với sinh viên hướng tới kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long” 35

2.1. Mô tả chương trình - Thông điệp của chương trình 36

2.1.1. Mô tả chương trình 36

2.1.2. Thông điệp của chương trình 37

2.2. Đơn vị tổ chức 37

2.3. Quy tŕnh tổ chức chương tŕnh “ Tuần lễ làng nghề với sinh viên hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội” 38

2.4. Mô tả về kết cấu chương trình “Tuần lễ làng nghề với sinh viên hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội” 39

2.5. Hoạt động truyền thông cho chương trình 45

2.5.1. Mục tiêu truyền thông 45

2.5.2. Kế hoạch truyền thông 46

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY