Đề tài Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Cơ Khí và Xây lắp số 7

Lời nói đầu

Phần I: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

I.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất(CPSX) và tính giá thành sản phẩm(GTSP) trong các doanh nghiệp

1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

1.1 Chi phí sản xuất

1.2 Phân loại chi phí sản xuất

1.2.1 Phân loại CPSX theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí (phân loại chi phí theo yếu tố)

1.2.2 Phân loại CPSX theo mục đích công dụng của chi phí

1.2.3 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ trong kỳ

1.2.4 Phân loại CPSX theo phương pháp tập hợp CPSX và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí

1.2.5 Phân loại CPSX theo nội dung cấu thành chi phí

1.2.6 Các cách phân loại khác

a. Phân loại CPSX theo chức năng hoạt động

b. Phân loại CPSX theo cách kết chuyển chi phí

c. Căn cứ vào mối quan hệ giũa chi phí với đối tượng tập hợp chi phí

2. Giá thành sản phẩm và phân loại Giá thành sản phẩm

2.1 Giá thành sản phẩm

2.2 Phân loại giá thành sản phẩm

2.2.1 Theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành

2.2.2 Theo phạm vi các chi phí cấu thành

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

5. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

II. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp

1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để ghi chép tập hợp chi phí sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY