Đề tài tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam – Xí nghiệp may Hải Phòng

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

DANH MỤC VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3

1.1. NHững vấn đề chung về Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3

1.1.1. Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3

1.1.2Các khái niệm cơ bản 3

1.2. Kế toán bán hàng 5

1.2.1Chứng từ sổ sách kế toán 5

1.2.2Tài khoản sử dụng 5

1.2.3Các phương thức bán hàng 8

1.2.4Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 9

1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 12

1.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán 12

1.3.2Kế toán hàng bán bị trả lại 12

1.4. Giá vốn hàng bán 13

1.5.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 14

1.5.1 Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp: 14

1.5.2. Tài khoản sử dụng: 15

1.5.3. Phương pháp kế toán 15

1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 16

1.6.1. Tài khoản sử dụng 16

1.6.2. Phương pháp kế toán 16

1.7. hình thức tổ chức sổ kế toán 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM – XÍ NGHIỆP MAY HP 18

2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp may HP 18

2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của xí nghiệp may HP 18

2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của xí nghiệp may HP 18

2.1.3 Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp 22

2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp I Việt nam – xí nghiệp may HP 25

2.2.1 Các phương thức bán hàng tại xí nghiệp may HP 25

2.2.2 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng tại Xí nghiệp may Hải Phòng 26

2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp tại Xí nghiệp may HP 34

2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp may HP. 36

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM – XÍ NGHIỆP MAY HẢI PHÒNG 40

3.1 Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp may hảI phòng 40

3.1.1 Những ưu điểm: 40

3.1.2 Những hạn chế 42

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp may HP 42

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 42

3.2.3 Về hệ thống sổ kế toán của Công ty 43

3.2.3. Về bộ máy kế toán 44

KẾT LUẬN 45

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY