Đề tài Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 3

1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 3

1.1.2. Bán hàng kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng 4

1.1.3. Vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 7

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 7

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11

1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán 14

1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 20

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG- CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ 27

2.1 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 27

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty 27

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 28

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 29

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 31

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 34

2.2. THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT THUỘC CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ 36

2.2.1. Thực tế kế toán bán hàng hoá tại Cửa hàng 37

2.2.2. Các phương thức bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện: 44

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: 44

2.2.4. Thực tế về kế toán doanh thu bán hàng: 45

2.2.5. Thực trạng kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tại Cửa hàng: 48

2.2.6. Thực tế kế toán xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt 50

PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT THUỘC CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ 52

3.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 52

3.2. ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 53

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG THUỘC CÔNG TY VLĐ- DCCK 54

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 60

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY