Đề tài Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Du Lịch Đống Đa Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

Chương I:Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp.

I Đặc điểm vai trò , vi trí tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp . .4

1 Bản chất và chức năng của tiền lương . . .4

II Các hình thức tiền lương trong Doanh nghiệp .4

1 Hình thức tiền lương theo thời gian . .5

2 Hình thức trả lương theo sản phẩm .

3 Theo sản phẩm trực tiếp . .6

4 Theo sản phẩm gián tiếp .7

5 Theo khối lương công việc . .7

6 Cac hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương . .8

III Quỹ tiền lương , quỹ BHXH,BHYT và KPCĐ .8

1Quỹ tiền lương .8

2 Quỹ BHXH .

3 Quỹ BHYT .

4 Kinh phí công đoàn .

VI. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương .

1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương

2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

VII Hình thức sổ kế toán .

1 Nhật ký chung .

2 Nhật ký chứng từ .

3 Chứng từ ghi sổ

4 Nhật ký sổ cái .

Chương II: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Đống Đa 10

1.1. Vài nét về Công ty du lịch Đống Đa 10

1.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển 10

2.1.1.1. Sự ra đời của Công ty du lịch Đống Đa 11

1.1.2. Tổ chức bộ máy 12

1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty du lịch Đống Đa 12

1.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 13

1.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty du lịch Đống Đa 14

1.2. Môi trường kinh doanh của Công ty du lịch Đống Đa 17

1.2.1. Môi trường vĩ mô 17

1.2.2.1. Môi trường kinh tế 17

1.2.1.2. Môi trường kỹ thuật công nghệ 18

1.2.1.3. Môi trường văn hoá xã hội 19

1.2.1.4. Môi trường tự nhiên 19

1.2.1.5. Yếu tố về chính trị, luật pháp 19

1.2.2. Môi trường vi mô 20

1.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh 20

1.2.2.2. Sức ép từ phía nhà cung cấp 21

1.2.2.3. Sức ép từ phía khách hàng 21

1.2.2.4. Sức ép từ phía sản phẩm thay thế 24

1.2.2.5. Thị trường khách du lịch 24

1.2.2.6. Sự phát triển của dịch vụ môi giới 25

1.2.3. Nguồn lực của Công ty du lịch Đống Đa 25

1.2.3.1. Thực trạng nguồn tài chính của Công ty 25

1.2.3.2. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty 26

1.2.3.3. Thực trạng cơ cấu tổ chức của Công ty du lịch Đống Đa 27

1.2.3.4. Uy tín, danh tiếng, thương hiệu 27

2.1. Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương .36

2.2.1 Lương sản phẩm .36

2.2.2Lương thời gian .37

2.2.2.Các đối tượng hưởng lương . .37

2.2.2.2 Cách tính lương và trả lương . 38

2.2.3Các khoản phụ cấp .39

2.2.4Các khoản khấu trừ lương .40

2.2.5Các khoản trích theo lương .40

3.1Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty . .41

ChươngIII: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ choc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại công ty Du lịch Đống Đa 60

I. Nhận xét chung về công tác kế toán của công ty 60

2Nhận xet về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH,BHYT,KPCĐ tại công ty 61

3.Ưu điểm .61

4. Nhược điểm 62

II.Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty 62

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY