Đề tài Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty bánh kẹo Hải Hà

Lời mở đầu 1

Phần I. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp 3

I. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Hà 3

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 3

2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất 5

2.1. Các chủng loại thiết bị, máy móc trong Công ty 5

2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 7

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Hà 9

3.1. Nhiệm vụ chính của Công ty 9

3.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ của Công ty 10

3.3.Tình hình sử dụng lao động tại Công ty 11

3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà 11

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 14

4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 14

4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, xí nghiệp 14

5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 17

5.1. Bộ máy kế toán 17

5.2. Hệ thống chứng từ 19

5.3. Hệ thống tài khoản kế toán 21

5.4. Hệ thống sổ kế toán 22

5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 23

II. Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà với việc tăng cươngf quản trị doanh nghiệp 24

1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 24

1.1. Phân loại chi phí sản xuất 24

1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 26

1.3. Hệ thống sổ sách và trình tự ghi sổ kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty 26

2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm 28

2.1. Hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm chính 28

2.1.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 28

2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 36

2.1.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung 41

2.2. Hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm phụ 50

2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất 51

3. Công tác kế toán tính giá thành tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 59

3.1. Đối tượng tính giá thành 59

3.2. Phương pháp tính giá thành 59

4. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp 60

Phần II. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 64

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 64

II. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 64

III. Đánh giá kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 65

1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chung ở Công ty 65

1.1. Ưu điểm của hệ thống kế toán 65

1.2. Nhược điểm của hệ thống kế toán 67

2. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm 67

2.1. Ưu điểm 67

2.2. Nhược điểm 68

3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 70

Kết luận 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY