Đề tài Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tíh giá thành sản phẩm 3

1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4

2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4

2.1. Chi phí sản xuất 4

2.2. Phân loại chi phí sản xuất 5

3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 8

3.1. Giá thành sản phẩm 8

3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8

3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 10

1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10

1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10

1.2. Đối tượng tính giá thành 10

1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11

2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12

2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12

2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 13

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19

3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí NVLTT 20

3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 21

3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22

4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp tính giá thành trực tiếp) 22

4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 23

4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24

4.4. Phương pháp tính loại trừ chi phí 25

4.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 26

4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢNNAM HÀ TĨNH 28

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ TĨNH 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty XNK thuỷ sản Nam Hà Tĩnh và quy trình công nghệ 30

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 34

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 37

4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 37

4.2. Bộ máy kế toán của Công ty 37

4.3. Hình thức kế toán 39

4.4. Hình thức tổ chức kế toán 40

4.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 41

4.6. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY