Đề tài Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần may Thăng Long

Lời mở đầu 1

Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán tàI sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất 3

I. Một số vấn đề cơ bản về tài sản cố định 3

1. Khái niệm, vị trí và vai trò của TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.1 Khái niệm về tài sản cố định 3

1.2. Vị trí của TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất 3

1.3. Vai trò của TSCĐ 4

2. Đặc điểm của tài sản cố định 4

3. Phân loại tài sản cố định 5

3.1. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu. 5

3.2. Phân loại TSCĐ theo hình thức biểu hiện. 6

3.3. Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng. 7

3.4. Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kĩ thuật(công dụng kinh tế) 7

3.5. Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành. 7

II. Đánh giá tàI sản cố định 8

1. Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ 8

1.1. TSCĐ do mua sắm: 8

1.2. TSCĐ tự xây dựng chế tạo 9

1.3. TSCĐ thuê tài chính 9

1.4. TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi 10

1.5. TSCĐ tăng từ các nguồn khác. 10

2. Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại 11

III. Kế toán TSCĐ TRONG DOANH NGHIệP 11

1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 11

1.1. Kế toán chi tiết TSCĐ ở địa điểm sử dụng, bảo quản 11

1.2. Kết toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY