Đề tài Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty thiết bị giáo dục I

Thực chất các khoản phải thu chính là tài sản của doanh nghiệp bị chiếm dụng. Năm 2001 doanh thu tăng lên và các khoản phải thu cũng tăng lên cho thấy Công ty đã có biện pháp tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa có biện pháp thu hồi công nợ thích hợp. Vì vậy, để góp phần đảm bảo cho tài sản lưu động luân chuyển nhanh, vốn trong thanh toán nhanh chóng quay về sản xuất thì Công ty cần tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ. Xét về cơ cấu các khoản nợ phải thu ta thấy khoản " trả trước cho người bán" là bằng không, đầy là một điểm rất có lợi cho Công ty. Trong các khoản nợ phải thu thì khoản " phải thu của khách hàng" chiểm tỷ trọng cao nhất. Năm 2001, khoảng tiền là 5634000( nghìn đồng), tỷ lệ tăng là 38,06%. Điều này là hợp lý bởi vì mức tiêu thụ hàng hóa ngày càng tăng lên thì khoản phải thu của khách hàng tăng lên là lẽ đương nhiên. Trong cơ chế thị trường, trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, để khuyến khích khách hàng mua hàng mở rộng mối quan hệ kinh tế thì cty cũng phải có những hình thức tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, Công ty phải xem xét các khoản này đã bị quá hạn hay chưa. ở Công ty Công ty Thiết bị giáo dục I, vẫn còn một số ít các khoản đến hạn thu mà chưa thu được.

Thực chất các khoản phải thu chính là tài sản của doanh nghiệp bị chiếm dụng. Năm 2001 doanh thu tăng lên và các khoản phải thu cũng tăng lên cho thấy Công ty đã có biện pháp tiêu thụ sản phẩm nhưng chưa có biện pháp thu hồi công nợ thích hợp. Vì vậy, để góp phần đảm bảo cho tài sản lưu động luân chuyển nhanh, vốn trong thanh toán nhanh chóng quay về sản xuất thì Công ty cần tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ.

Xét về cơ cấu các khoản nợ phải thu ta thấy khoản " trả trước cho người bán" là bằng không, đầy là một điểm rất có lợi cho Công ty.

Trong các khoản nợ phải thu thì khoản " phải thu của khách hàng" chiểm tỷ trọng cao nhất. Năm 2001, khoảng tiền là 5634000( nghìn đồng), tỷ lệ tăng là 38,06%. Điều này là hợp lý bởi vì mức tiêu thụ hàng hóa ngày càng tăng lên thì khoản phải thu của khách hàng tăng lên là lẽ đương nhiên. Trong cơ chế thị trường, trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, để khuyến khích khách hàng mua hàng mở rộng mối quan hệ kinh tế thì cty cũng phải có những hình thức tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, Công ty phải xem xét các khoản này đã bị quá hạn hay chưa. ở Công ty Công ty Thiết bị giáo dục I, vẫn còn một số ít các khoản đến hạn thu mà chưa thu được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY