Đề tài Tình hình phát triển và quân lý ờ Khu kinh tế Dung Quất

LỜI CẢM ƠN 11

TÓM TẦT 111

MỤC LỤC iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT vi

CÁC KHÁI NIỆM vii

DANH MỤC HÌNH IX

DANH MỤC BÁNG X

DANH MỤC HỘP xi

1. PHÀN MỜ ĐÀU 1

1.1. Bối cành và vấn đề chinh sách 1

1.2. Mục tiêu, câu hòi nghiên cứu và ý nghía thực tiền 4

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

1.4. Phương pháp luận 5

1.5 Cấu trúc dự kiến của đề tài ố

2. MÒ HÌNH BAN QUẢN LÝ TRONG BỘ MÁY HÀNH CHỈNH 7

2.1. Lịch sử và phát triển của mô hình Ban quàn lý Khu chế xuất. Khu còng nghiệp 7

2.2 Cơ quan quàn lý các Ban quàn lý Khu còng nghiệp. Khu chế xuất và Khu công nghệ cao 10

2.3 Sự ra đời của khu kinh tế, đòi hòi mới của quàn lý nhà nước 11

3. KHU KINH TÉ DUNG QUÁT 14

3.1. Sự ra đời và phát triển cùa mô hình quân lý ờ Khu kinh tế Dung Quất 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY