Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty THNN Hoàn Mỹ

Phần I : đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy 1

kế toán, hình thức sổ kế toán tại CÔNG TY TNHH HOàN Mỹ 1

i. Đăc điểm sản xuất kinh doanh 1

ii. tổ chức công tác kế toán 1

1. đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CÔNG TY 1

2. Nhiệm vụ của Phòng kế toán. 2

3. Nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kế toán 3

3.1. Kế toán trưởng 3

3.2. Kế toán tổng hợp. 3

3.3. Kế toán thanh toán công nợ. 3

3.4. Kế toán ngân hàng và tài sản cố định. 3

3.5. Kế toán vật tư hàng hoá . 3

3.5. Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành và kiêm thủ quỹ 3

4. Mối quan hệ giữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với kế toán khác 4

5. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác. 4

iii. tổ chức hệ thống sổ kế toán 5

1. Hình thức kế toán 5

2. Hệ thống sổ kế toán và các loại chứng từ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY