Đề tài Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

Mục lục

Trang

Lời mở đầu .1

Chương I: Cơ sở lý luận về Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài . 2

1 Khái niệm Đầu t ư nước ngoài, Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài . 2

2 Sự cần thiết của hoạt động Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 2

A Tính tất yếu của Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nước đang phát triển 2

B Lợi ích của Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nước đang phát triển 4

3 Các hình thức Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp nước đang phát triển . 5

4 Các loại hình doanh nghiệp thực hiện Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài chủ yếu . 7

5 Những điều kện cần thiết để các doanh nghiệp tiến hành hoạt động Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài .8

A Về phía doanh nghiệp . 8

B Về Nhà nước . 11

Chương II Thực trạng Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam 12

1 Những cơ hội và thách thức 12

A Cơ hội 13

B Thách thức .15

2 Cơ chế chính sách khuyến khích Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Vịêt Nam 18

3 Tình hình Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua . 19

A Đầu tư ra nước ngoài được cấpgiấy phép năm1989-2005.19

B Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo ngành kinh tế.21

C Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phân theo đối tác đầu tư chủ yếu.24

* Những kết quả đạt được .27

* Những hạn chế gặp phải . .29

* Nguyên nhân: . .30

Chương III Xu hướng và giải pháp thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài .33

1 Xu hướng . . . 33

2 Giải pháp .33

Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY