Đề tài Tình hình cơ cấu vốn trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Mục lục

Trang

1. Đặt vấn đề 1

2. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp 1

2.1. Doanh nghiệp (DN) 1

2.1.1. Định nghĩa DN 1

2.1.2. Phân loại DN 2

2.1.3. Huy động vốn của DN 2

2.1.3.1. Huy động vốn chủ sở hữu 2

2.1.3.2. Huy động nợ 2

2.2. Cơ cấu vốn của DN 3

2.2.1. Khái niệm 3

2.2.2. Các lý thuyết về cơ cấu vốn 3

2.2.2.1. Lý thuyết thứ tự tăng vốn 3

2.2.2.2. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu(optimal capital structure) 4

2.2.2.3. Lý thuyết hoạt động lợi nhuận ròng ( noi approach ) 4

2.2.2.4. Lý thuyết M & M (hiện đại nhất) 6

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về cơ cấu vốn: 7

2.2.3. Thực trạng cơ cấu vốn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 7

2.2.4. Giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Việt Nam 9

3. Kết luận 10

Danh mục tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY