Đề tài Tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời kì CNH-HĐH và xu hướng phát triển của nó trong tương lai

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I. Lịch sử hình thành tín dụng và vai trò của nó đối với nền kinh tế 2

I. Khái quát lịch sử ngân hàng và tín dụng ngân hàng. 2

II. Vai trò của tín dụng ngân hàng. 2

1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng ngân hàng: 2

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng 3

Chương II: Tín dụng ngân hàng trong thời kỳ CNH-HĐH ở Việt Nam 12

I. Lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam và những đóng góp của Ngân hàng và tín dụng ngân hàng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 12

II. Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. 15

1. Những kết quả tích cực trong hoạt động tín dung Ngân hàng. 15

2. Những thách thức cần vượt qua để phát huy vai trò của tín dụng ngân hàng. 20

Chương III: Những giải pháp và xu hướng phát triển của tín dụng ngân hàng trong tương lai. 24

I. Hoàn thiện các chính sách của nhà nước về tín dụng ngân hàng và những vấn đề khác có liên quan. 24

1. Các biện pháp xây dựng chính sách tín dụng ngân hàng hợp lý. 24

2. Hoàn thiện các vấn đề liên quan. 25

II. Những giải pháp Ngân hàng cần thực hiện để phát huy vai trò của tín dụng ngân hàng. 27

1. Đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn. 27

2. Hoàn thiện công tác cho vay của ngân hàng. 28

Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY