Đề tài Tìm hiểu Wimax và khả năng ứng dụng

MỤC LỤCLời nói đầu 3 Chương 1 – Tổng quan về mạng Wimax 5 1.1 - Công nghệ băng rông không dây 5 1.1.1 - Thế nào là công nghệ băng rộng không dây 5 1.1.2 - Lợi ich của công nghệ băng rộng không dây 61.2 - Giới thiệu về Wimax 6 1.2.1 - Lịch sử hình thành phát triển Wimax 61.2.2 - Khái niệm Wimax 71.2.3 - Đặc điểm công nghệ Wimax 81.2.4 - Giới thiệu chuẩn 802.16 của IEEE 101.2.4.1 - Chuẩn 802.16 – 2001 101.2.4.2 - Chuẩn 802.16a – 2003 101.2.4.3 - Chuẩn 802.16c – 2002 111.2.4.4 - Chuẩn 802.16 – 2004 111.2.4.5 - Chuẩn 802.16e và mở rộng 121.3 - So sánh Wimax với một số công nghệ không dây khác 131.4 - Một số mô hình mạng Wimax 141.4.1 - Mô hình mạng Wimax cố định (Fixed Wimax) 141.4.2 - Mô hình mạng Wimax di động (Mobile wimax) 15Chương 2 – Cơ sở kĩ thuật trong Wimax 162.1 - Băng tần sử dụng trong wimax 162.2 - Mô hình tham chiếu 162.3 - Nguyên tắc hoạt động của công nghệ Wimax 172.3.1 - Nguyên tắc hoạt động 17 2.3.2 - Các đặc điểm hoạt động của Wimax 182.4 - Bảo mật trong Wimax 19Chương 3 – Ứng dụng và khả năng triển khai Wimax 203.1 - Ứng dụng của Wimax 203.2 - Những mặt hạn chế của Wimax 213.3 - Khả năng triển khai Wimax 22 3.3.1 - Tình hình triển khai Wimax trên thế giới 223.3.2 - Tình hình triểu khai Wimax tại việt nam 22Kết luận 24Tài liệu tham khảo 25

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Chương 1 – Tổng quan về mạng Wimax 5

1.1 - Công nghệ băng rông không dây 5

1.1.1 - Thế nào là công nghệ băng rộng không dây 5

1.1.2 - Lợi ich của công nghệ băng rộng không dây 6

1.2 - Giới thiệu về Wimax 6

1.2.1 - Lịch sử hình thành phát triển Wimax 6

1.2.2 - Khái niệm Wimax 7

1.2.3 - Đặc điểm công nghệ Wimax 8

1.2.4 - Giới thiệu chuẩn 802.16 của IEEE 10

1.2.4.1 - Chuẩn 802.16 – 2001 10

1.2.4.2 - Chuẩn 802.16a – 2003 10

1.2.4.3 - Chuẩn 802.16c – 2002 11

1.2.4.4 - Chuẩn 802.16 – 2004 11

1.2.4.5 - Chuẩn 802.16e và mở rộng 12

1.3 - So sánh Wimax với một số công nghệ không dây khác 13

1.4 - Một số mô hình mạng Wimax 14

1.4.1 - Mô hình mạng Wimax cố định (Fixed Wimax) 14

1.4.2 - Mô hình mạng Wimax di động (Mobile wimax) 15

Chương 2 – Cơ sở kĩ thuật trong Wimax 16

2.1 - Băng tần sử dụng trong wimax 16

2.2 - Mô hình tham chiếu 16

2.3 - Nguyên tắc hoạt động của công nghệ Wimax 17

2.3.1 - Nguyên tắc hoạt động 17

2.3.2 - Các đặc điểm hoạt động của Wimax 18

2.4 - Bảo mật trong Wimax 19

Chương 3 – Ứng dụng và khả năng triển khai Wimax 20

3.1 - Ứng dụng của Wimax 20

3.2 - Những mặt hạn chế của Wimax 21

3.3 - Khả năng triển khai Wimax 22

3.3.1 - Tình hình triển khai Wimax trên thế giới 22

3.3.2 - Tình hình triểu khai Wimax tại việt nam 22

Kết luận 24

Tài liệu tham khảo 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY