Đề tài Tìm hiểu về Vibrio sp. gây bệnh trên thủy sản

MỤC LỤC TrangDANH SÁCH CÁC HÌNH ivDANH SÁCH CÁC BẢNG viiDANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiiCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 11.1. Đặt vấn đề 11.2. Nội dung tìm hiểu 1CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 22.1. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản trên thế giới và tại Việt Nam 22.1.1. Trên thế giới 22.1.2. Tại Việt Nam 42.1.3. Một số khó khăn trong nuôi trồng thủy hải sản 42.2. Giới thiệu về các tác nhân gây bệnh trong nuôi trồng thủy hải sản 52.2.1. Tác nhân gây bệnh trên tôm 52.2.1.1. Bệnh do virus 52.2.1.2. Bệnh do vi khuẩn 152.2.2. Tác nhân gây bệnh trên cá 202.2.2.1. Bệnh do virus 202.2.2.2. Bệnh do vi khuẩn 272.3. Giới thiệu về Vibrio sp. gây bệnh trong nuôi trồng thủy hải sản 332.3.1. Tổng quan về Vibrio sp. 332.3.1.1. Đặc điểm của Vibrio sp. gây bệnh 332.3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhiễm bệnh 342.3.2. Vibrio sp. gây bệnh trên tôm 342.3.2.1. Lịch sử phát hiện bệnh 342.3.2.2. Phân loại 352.3.2.3. Đặc điểm chung 362.3.2.4. Đặc điểm dịch tễ 362.3.2.5. Dấu hiệu bệnh lý 372.3.2.6. Bệnh phồng đuôi 392.3.2.7. Bệnh đỏ dọc thân 402.3.2.8. Bệnh phát sáng 402.3.3. Vibrio sp. gây bệnh trên cá 482.3.3.1. Lịch sử phát hiện bệnh 482.3.3.2. Cơ chế gây bệnh 492.3.3.3. Đặc điểm dịch tễ 492.3.3.4. Dấu hiệu bệnh lý 502.4. Các phương pháp xác định Vibrio sp. 512.4.1. Phát hiện vi khuẩn Vibrio sp.bằng phương pháp nuôi cấy 512.4.1.1. Nguyên tắc 512.4.1.2. Cách thực hiện 512.4.2. Phương pháp miễn dịch học – ELISA 512.4.2.1. ELISA gián tiếp 532.4.2.2. Sandwich ELISA 542.4.2.3. ELISA cạnh tranh 552.4.3. Phương pháp PCR 562.5. Các phương pháp phòng ngừa và điều trị 582.5.1. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp 582.5.1.1. Cải tạo và vệ sinh môi trường nuôi 582.5.1.2. Tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh 592.5.1.3. Tăng cường sức đề kháng bệnh 592.5.2 Điều trị 60CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 613.1. Kết luận 613.2. Kiến nghị 61TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

MỤC LỤC

Trang

DANH SÁCH CÁC HÌNH iv

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Nội dung tìm hiểu 1

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2

2.1. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản trên thế giới và tại Việt Nam 2

2.1.1. Trên thế giới 2

2.1.2. Tại Việt Nam 4

2.1.3. Một số khó khăn trong nuôi trồng thủy hải sản 4

2.2. Giới thiệu về các tác nhân gây bệnh trong nuôi trồng thủy hải sản 5

2.2.1. Tác nhân gây bệnh trên tôm 5

2.2.1.1. Bệnh do virus 5

2.2.1.2. Bệnh do vi khuẩn 15

2.2.2. Tác nhân gây bệnh trên cá 20

2.2.2.1. Bệnh do virus 20

2.2.2.2. Bệnh do vi khuẩn 27

2.3. Giới thiệu về Vibrio sp. gây bệnh trong nuôi trồng thủy hải sản 33

2.3.1. Tổng quan về Vibrio sp. 33

2.3.1.1. Đặc điểm của Vibrio sp. gây bệnh 33

2.3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhiễm bệnh 34

2.3.2. Vibrio sp. gây bệnh trên tôm 34

2.3.2.1. Lịch sử phát hiện bệnh 34

2.3.2.2. Phân loại 35

2.3.2.3. Đặc điểm chung 36

2.3.2.4. Đặc điểm dịch tễ 36

2.3.2.5. Dấu hiệu bệnh lý 37

2.3.2.6. Bệnh phồng đuôi 39

2.3.2.7. Bệnh đỏ dọc thân 40

2.3.2.8. Bệnh phát sáng 40

2.3.3. Vibrio sp. gây bệnh trên cá 48

2.3.3.1. Lịch sử phát hiện bệnh 48

2.3.3.2. Cơ chế gây bệnh 49

2.3.3.3. Đặc điểm dịch tễ 49

2.3.3.4. Dấu hiệu bệnh lý 50

2.4. Các phương pháp xác định Vibrio sp. 51

2.4.1. Phát hiện vi khuẩn Vibrio sp.bằng phương pháp nuôi cấy 51

2.4.1.1. Nguyên tắc 51

2.4.1.2. Cách thực hiện 51

2.4.2. Phương pháp miễn dịch học – ELISA 51

2.4.2.1. ELISA gián tiếp 53

2.4.2.2. Sandwich ELISA 54

2.4.2.3. ELISA cạnh tranh 55

2.4.3. Phương pháp PCR 56

2.5. Các phương pháp phòng ngừa và điều trị 58

2.5.1. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp 58

2.5.1.1. Cải tạo và vệ sinh môi trường nuôi 58

2.5.1.2. Tiêu diệt nguồn gốc gây bệnh 59

2.5.1.3. Tăng cường sức đề kháng bệnh 59

2.5.2 Điều trị 60

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61

3.1. Kết luận 61

3.2. Kiến nghị 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY