Đề tài Tìm hiểu về định giá đất, bất động sản và một số mô hình trên thế giới

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG. 7

A/ GIỚI THIỆU CHUNG 7

1. Lịch sử hình thành và phát triển 7

2. Phạm vi hoạt động 8

2.1 Kinh doanh dịch vụ: 8

2.2 Tư vấn: 9

2.3 Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép. 9

3. Đội ngũ chuyên nghiệp 9

4. Phương châm và tôn chỉ hành động 10

5. Những cột mốc và thành tựu đáng nhớ 10

B/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM. 12

II.QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ( LIÊN HỆ THỰC TẾ ) 15

1Hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản 15

2. Phân tích định luồng bằng phuong pháp so sánh tuong đối 23

2.1 . Thông tin về bất động sản mục tiêu 23

2.2 . Thông tin về các bất động sản so sánh: 25

3.Chứng thư thẩm định giá. 28

4. Phương pháp thẩm định giá : 29

6. Kết quả thẩm định giá : 29

7. Kết quả thẩm định giá trên được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho giáo dịch mua bán ngày 15/12/2008 . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY