Đề tài Tìm hiều vấn đề Tự do hoá tài chính ở Việt Nam

Lời mở đầu

Chương 1. Khái quát về tự do hoá tài chính

1.1. Khái niệm

1.2. Trình tự tự do hoá tài chính

1.3. Vai trò của tự do hoá tài chính đối với nền kinh tế

1.3.1. Những lợi ích của tự do hoá tài chính

1.3.2. Những mặt trái của tự do hoá tài chính

1.4. Quá trình tự do tài chính trên thế giới

Chương 2. Tự do tài chính ở Việt Nam

2.1. Sự cần thiết tiến hành tự do hoá tài chính tại Việt Nam

2.2. Quá trình tự hoá tài chính ở Việt Nam

2.2.1. Tự do hoá lãi suất

2.2.2. Tự do hoá hoạt động tín dụng

2.2.3. Tự do hoá hoạt động của các định chế tài chính trung gian

2.2.4. Tự do hoá thị trường chứng khoán

2.2.5. Tự do hoá thị trường dịch vụ tài chính ( bảo hiểm, kiểm toán.)

2.2.6. Tự hoá thị trường ngoại hối

Chương 3. Một số quan điểm cơ bản và định hướng giải pháp thực hiện tự do hoá tài chính ở Việt Nam trong thời gian tới

3.1. Bối cảnh kinh tế- tài chính ở trong và ngoài nước

3.1.1. Bối cảnh trong nước

3.1.2. Bối cảnh ngoài nước

3.2. Một số quan điểm cơ bản về tự do hoá tài chính

3.2.1. Tự do hoá tài chính phải tiến hành theo lộ trình, bước đi chủ động

3.2.2. Tự do hoá tài chính phải được coi là phương tiện, là khâu đột phá

3.2.3. Tự do hoá tài chính phải nằm trong sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ

3.3. Định hướng giải pháp chính sách tự do hoá tài chính ở Việt Nam trong các năm tới

3.3.1. Định hướng tự do hoá lãi suất

3.3.2. Định hướng tự do hoá hoạt động tín dụng

3.3.3. Định hướng tự do hoá hoạt động ngoại hối

3.3.4. Vấn đề chuyển đổi VND trên tài khoản vãng lai và tài khoản vốn

3.3.5. Định hướng tự do hoá hoạt động của các tổ chức tài chính trên thị trường tài chính

3.4. Một số điều kiện đảm bảo cho việc tự do hoá tài chính có hiệu quả

3.4.1. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

3.4.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ và minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế

3.4.3. Xây dựng và thị trường chứng khoán

3.4.4. Thiết lập cơ chế giám sát tài chính đối với nền kinh tế

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY