Đề tài Tìm hiểu và quan điểm bất hòa của Thủ tướng A.Sharôn và Tổng thống YArafát

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1MỞ ĐẦU 21. Tính cấp thiết của đề tài 22. Đối tượng nghiên cứu 23. Phạm vi nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 35. Mục đích nghiên cứu 36. Kết cấu của tiểu luận 3I. LỊCH SỬ TỔNG QUAN VỀ SỰ XUNG ĐỘT GIỮA NHÀ NƯỚC DO THÁI VÀ CHÍNH QUYỀN PALESTINE 41. Lịch sử vấn đề 42. Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông 42.1. Cuộc chiến giành độc lập của người Do Thái năm 1948 52.2. Cuộc chiến kênh đào Su- ê năm 1956 52.3. Cuộc chiến sáu ngày 72.4. Cuộc chiến Yom Kipur năm 1973 72.5. Cuộc chiến 1982 83. Thực trạng hiện nay 84. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hoà bình ở Trung Đông 10II. Báo chí Việt Nam phản ánh mối xung đột giữa Thủ tướng A. Sharon và Tổng thống Y. Arafat xung quanh vấn đề hoà bình ở Trung Đông 101. Quan điểm của các thủ tướng trước thời ông A. Sharôn 102. Chính sách bạo lực của ông A. Sharôn 113. Quan điểm của Tổng thống Y. Arafát về vấn đề Trung Đông 144. Diễn biến tình hình hiện nay 155. Thái độ của cộng đồng quốc tế (tạp chí cộng sản 3/2002) 16Chương II: 19CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN TẢI THÔNG TIN 19I. Các thể loại 191. Tin 192. Thể loại bình luận 203. Bài phản ánh 23II. Nhận xét về hình thức thể hiện của báo chí Việt Nam 241. Tính chính xác và kịp thời 242. Tính hấp dẫn 25CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27KẾT LUẬN 28

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

MỞ ĐẦU 2

1. Tính cấp thiết của đề tài 2

2. Đối tượng nghiên cứu 2

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Mục đích nghiên cứu 3

6. Kết cấu của tiểu luận 3

I. LỊCH SỬ TỔNG QUAN VỀ SỰ XUNG ĐỘT GIỮA NHÀ NƯỚC DO THÁI VÀ CHÍNH QUYỀN PALESTINE 4

1. Lịch sử vấn đề 4

2. Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông 4

2.1. Cuộc chiến giành độc lập của người Do Thái năm 1948 5

2.2. Cuộc chiến kênh đào Su- ê năm 1956 5

2.3. Cuộc chiến sáu ngày 7

2.4. Cuộc chiến Yom Kipur năm 1973 7

2.5. Cuộc chiến 1982 8

3. Thực trạng hiện nay 8

4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hoà bình ở Trung Đông 10

II. Báo chí Việt Nam phản ánh mối xung đột giữa Thủ tướng A. Sharon và Tổng thống Y. Arafat xung quanh vấn đề hoà bình ở Trung Đông 10

1. Quan điểm của các thủ tướng trước thời ông A. Sharôn 10

2. Chính sách bạo lực của ông A. Sharôn 11

3. Quan điểm của Tổng thống Y. Arafát về vấn đề Trung Đông 14

4. Diễn biến tình hình hiện nay 15

5. Thái độ của cộng đồng quốc tế (tạp chí cộng sản 3/2002) 16

Chương II: 19

CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN TẢI THÔNG TIN 19

I. Các thể loại 19

1. Tin 19

2. Thể loại bình luận 20

3. Bài phản ánh 23

II. Nhận xét về hình thức thể hiện của báo chí Việt Nam 24

1. Tính chính xác và kịp thời 24

2. Tính hấp dẫn 25

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY