Đề tài Tìm hiểu ngôn ngữ VRML

MỤC LỤCLời nói đầu . .1MỤC LỤC .2I. Gớới thiệu về VRML .41.Về ngụn ngữ VML.4 a,Về trỡnh duyệt . .4 b,Soạn thảo VRML . .4 c,Kỹ thuật nén, MIME và xuất bản .4 d,Headers và chú thích . .5 e,Các nút trong VRML . .5 e1.Các nút appearrance .7 e2.Các nút Material . 7 e3.Kết cấu hình ảnh( image texture) . .8 e4.Movie Texture . .9 e5.Pixel Texture .9 e6.Văn bản và kiểu font( text và fontstyle) . .10 e7.Các đối tượng cơ bản .112.Cỏc kiểu dữ liệu trong VRML . 133.Hệ toạ độ trongVRML . . .144.Các phép biến đổi trong VRML . .15 a,Translation and Scale ( Phép biến đổi và tính tỉ lệ) 16 b,Rotation ( phép quay) 165.Các sự kiện .166.Các router . .177.Camera, âm thanh, ánh sáng . . 18 a,Camera . 18 b,âm thanh . 19 c,,ánh sáng và màu sắc . 218.Một số vấn đề về lập trỡnh VRML . .23 a,Tái sử dụng các đối tượng . 23 b,Proto . . .24 c,ExternProto . 25 d,Lắp ráp .26II.Scripting . 26 1.Java, JavaScript, VRMLScript, hay ECMAscript?.27 2.Sử dụng ECMAScript trong VRML .27 3.Lập trình tuần tự trong ECMAScript .28 4.Ví dụ . .29 5.The Browser object .33III.Nội dung của bài tập lớn .42IV.Các đối tượng cơ bản trong bài tập lớn . 42 1.Cửa ra vào 43 2.Cửa kộo 43 3.Quạt trần . . 44 4.Bảng kộo . 47 5.Ánh sỏng . .47 6.Ghế . . . 47 7.Bàn học . . 48

MỤC LỤC

Lời nói đầu . .1

MỤC LỤC .2

I. Gớới thiệu về VRML .4

1.Về ngụn ngữ VML.4

a,Về trỡnh duyệt . .4

b,Soạn thảo VRML . .4

c,Kỹ thuật nén, MIME và xuất bản .4

d,Headers và chú thích . .5

e,Các nút trong VRML . .5

e1.Các nút appearrance .7

e2.Các nút Material . 7

e3.Kết cấu hình ảnh( image texture) . .8

e4.Movie Texture . .9

e5.Pixel Texture .9

e6.Văn bản và kiểu font( text và fontstyle) . .10

e7.Các đối tượng cơ bản .11

2.Cỏc kiểu dữ liệu trong VRML . 13

3.Hệ toạ độ trongVRML . . .14

4.Các phép biến đổi trong VRML . .15

a,Translation and Scale ( Phép biến đổi và tính tỉ lệ) 16 b,Rotation ( phép quay) 16

5.Các sự kiện .16

6.Các router . .17

7.Camera, âm thanh, ánh sáng . . 18

a,Camera . 18

b,âm thanh . 19

c,,ánh sáng và màu sắc . 21

8.Một số vấn đề về lập trỡnh VRML . .23

a,Tái sử dụng các đối tượng . 23

b,Proto . . .24

c,ExternProto . 25

d,Lắp ráp .26

II.Scripting . 26

1.Java, JavaScript, VRMLScript, hay ECMAscript?.27

2.Sử dụng ECMAScript trong VRML .27 3.Lập trình tuần tự trong ECMAScript .28

4.Ví dụ . .29

5.The Browser object .33

III.Nội dung của bài tập lớn .42

IV.Các đối tượng cơ bản trong bài tập lớn . 42

1.Cửa ra vào 43

2.Cửa kộo 43

3.Quạt trần . . 44

4.Bảng kộo . 47

5.Ánh sỏng . .47

6.Ghế . . . 47 7.Bàn học . . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY