Đề tài Tìm hiểu kế toán thuế giá trị gia tăng và quyết toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 2

3. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

II. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

2. Hình thức tổ chức bộ máy công ty 4

3. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 5

4. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp 7

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 8

1. Cơ sở lý thuyết 8

1.1. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng 8

1.2. Lý luận chung kế toán thuế giá trị gia tăng 10

2. Thực trạng công tác hạch toán thuế GTGT, liên hệ thực tiễn với lý thuyết 2.1. Phương pháp tính thuế và thuế suất áp dụng 12

2.2. Hóa đơn, chứng từ sử dụng 14

2.2.1. Hóa đơn, chứng từ 14

2.2.2. Phương pháp luân chuyển chứng từ 15

2.3. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ 16

2.4. Hạch toán thuế GTGT phải nộp 19

2.5. Xác định số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước 21

2.6. Nộp thuế 26

IV. NHẬN XÉT 26

1. Ưu điểm 26

2. Hạn chế 27

3. Biện pháp, kiến nghị 28

V. KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY