Đề tài Tìm hiểu, đánh giá và triển khai hệ thống học trực tuyến E-Learning

MỤC LỤCTỔNG QUAN 1NỘI DUNG BÁO CÁO 2Chương 1. Tìm hiểu Single Sign On. 21.1. Single Sign On. 21.1.1 Khái niệm. 21.1.2 Lợi ích. 31.1.3 Các giải pháp Single Sign On. 31.2. Open Single Sign On Enterprise. 31.2.1 Giới thiệu. 31.2.2 Triển Khai. 61.2.3 Tạo user và group trong OpenSSO. 121.2.4 Tạo Agent Profile Trong OpenSSO. 141.2.5 Cài đặt Policy Agent 3.0 161.2.6 Bảo vệ ứng dụng Java EE Application với OpenSSO Policy Agents. 191.3. Central Authenticate Service (CAS). 201.3.1 Giới thiệu. 201.3.2 Triển Khai. 291.4. Các giải pháp bảo mật ứng dụng. 411.4.1 Triển Khai. 41Chương 2. Tìm hiểu Sakai LMS. 452.1. Giới thiệu Sakai project. 452.2. Tính năng. 462.3. Bộ công cụ để dạy và học, quản lý điểm số. 472.3.1 Syllabus – Đề cương bài giảng. 472.3.2 Gradebook – Sổ điểm. 482.3.3 Assignment – Bài tập. 532.3.4 Tests and Quizzes – Kiểm tra. 582.3.5 Presentation – Trình diễn slide bài giảng. 622.4. Bộ công cụ giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên. 632.4.1 Announcement – Thông báo. 632.4.2 Schedule – Lịch công tác. 642.5. Hiện thực Sakai Course Management System (Sakai-CMS). 662.5.1 Giới thiệu Sakai CMS. 662.5.2 Một số khái niệm trong Sakai CMS. 662.5.3 Hiện thực Sakai CMS. 682.5.4 Demo. 692.6. Triển khai một ứng dụng viết thêm cho Sakai. 692.6.1 Cài đặt một ứng dụng từ bên ngoài vào Sakai. 692.6.2 Viết một ứng dụng trong Sakai. 702.6.3 Triển khai. 72Chương 3. Giới thiệu Portal – Liferay. 733.1. Portal là gì? 733.2. Giới thiệu về Liferay. 753.2.1 Giới thiệu. 753.2.2 Hướng dẫn Việt-hóa Liferay. 763.2.3 Tạo theme mới cho Liferay. 763.2.4 Chuyển 1 ứng dụng web thành portlet. 773.2.5 Quản lí nội dung với CMS. 80Chương 4. Xây dựng FIT Portal dựa trên Liferay Portal. 824.1.1 Giới thiệu. 824.1.2 Các vai trò (role), hệ thống người dùng sẵn có trong Liferay 824.1.3 Các role, hệ thống người dùng xây dựng thêm trong FIT portal. 834.1.4 Đối tượng người dùng trong hệ thống FIT portal. 834.1.5 Quy trình tạo mẫu tin của hệ thống FIT portal. 864.1.6 Cài đặt các trang trong hệ thống. 874.1.7 Cách tạo Website đơn vị. 1024.1.8 Danh mục các website đơn vị. 105Chương 5. Kết quả đạt được và hướng phát triển 1075.1. Kết quả đạt được 1075.1.1 Liferay 1075.1.2 Sakai 1075.1.3 Single Sign On 1075.2. Hướng phát triển 107PHỤ LỤC 1A. Một số so sánh giữa Moodle và Sakai. 1B. Hiện thực UserDirectoryProvider. 5

MỤC LỤC

TỔNG QUAN 1

NỘI DUNG BÁO CÁO 2

Chương 1. Tìm hiểu Single Sign On. 2

1.1. Single Sign On. 2

1.1.1 Khái niệm. 2

1.1.2 Lợi ích. 3

1.1.3 Các giải pháp Single Sign On. 3

1.2. Open Single Sign On Enterprise. 3

1.2.1 Giới thiệu. 3

1.2.2 Triển Khai. 6

1.2.3 Tạo user và group trong OpenSSO. 12

1.2.4 Tạo Agent Profile Trong OpenSSO. 14

1.2.5 Cài đặt Policy Agent 3.0 16

1.2.6 Bảo vệ ứng dụng Java EE Application với OpenSSO Policy Agents. 19

1.3. Central Authenticate Service (CAS). 20

1.3.1 Giới thiệu. 20

1.3.2 Triển Khai. 29

1.4. Các giải pháp bảo mật ứng dụng. 41

1.4.1 Triển Khai. 41

Chương 2. Tìm hiểu Sakai LMS. 45

2.1. Giới thiệu Sakai project. 45

2.2. Tính năng. 46

2.3. Bộ công cụ để dạy và học, quản lý điểm số. 47

2.3.1 Syllabus – Đề cương bài giảng. 47

2.3.2 Gradebook – Sổ điểm. 48

2.3.3 Assignment – Bài tập. 53

2.3.4 Tests and Quizzes – Kiểm tra. 58

2.3.5 Presentation – Trình diễn slide bài giảng. 62

2.4. Bộ công cụ giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên. 63

2.4.1 Announcement – Thông báo. 63

2.4.2 Schedule – Lịch công tác. 64

2.5. Hiện thực Sakai Course Management System (Sakai-CMS). 66

2.5.1 Giới thiệu Sakai CMS. 66

2.5.2 Một số khái niệm trong Sakai CMS. 66

2.5.3 Hiện thực Sakai CMS. 68

2.5.4 Demo. 69

2.6. Triển khai một ứng dụng viết thêm cho Sakai. 69

2.6.1 Cài đặt một ứng dụng từ bên ngoài vào Sakai. 69

2.6.2 Viết một ứng dụng trong Sakai. 70

2.6.3 Triển khai. 72

Chương 3. Giới thiệu Portal – Liferay. 73

3.1. Portal là gì? 73

3.2. Giới thiệu về Liferay. 75

3.2.1 Giới thiệu. 75

3.2.2 Hướng dẫn Việt-hóa Liferay. 76

3.2.3 Tạo theme mới cho Liferay. 76

3.2.4 Chuyển 1 ứng dụng web thành portlet. 77

3.2.5 Quản lí nội dung với CMS. 80

Chương 4. Xây dựng FIT Portal dựa trên Liferay Portal. 82

4.1.1 Giới thiệu. 82

4.1.2 Các vai trò (role), hệ thống người dùng sẵn có trong Liferay 82

4.1.3 Các role, hệ thống người dùng xây dựng thêm trong FIT portal. 83

4.1.4 Đối tượng người dùng trong hệ thống FIT portal. 83

4.1.5 Quy trình tạo mẫu tin của hệ thống FIT portal. 86

4.1.6 Cài đặt các trang trong hệ thống. 87

4.1.7 Cách tạo Website đơn vị. 102

4.1.8 Danh mục các website đơn vị. 105

Chương 5. Kết quả đạt được và hướng phát triển 107

5.1. Kết quả đạt được 107

5.1.1 Liferay 107

5.1.2 Sakai 107

5.1.3 Single Sign On 107

5.2. Hướng phát triển 107

PHỤ LỤC 1

A. Một số so sánh giữa Moodle và Sakai. 1

B. Hiện thực UserDirectoryProvider. 5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY