Đề tài Tìm hiểu công nghệ WebGIS và ứng dụng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

Chương 1: Lý thuyết cơ sở 3

1.1 Hệ thống thông tin địa lý 3

1.1.1 Các khái niệm cơ bản về GIS 3

1.1.1.1. Khái niệm GIS 3

1.1.1.2. Các thành phần của GIS 4

1.1.2 Các nhiệm vụ của GIS 6

1.1.2.1 Nhập dữ liệu 6

1.1.2.2 Thao tác dữ liệu 6

1.1.2.3 Quản lý dữ liệu 7

1.1.2.4. Hỏi đáp và phân tích 7

1.1.2.5 Hiển thị 8

1.1.3 Cấu trúc dữ liệu Raster và Vecto 8

1.1.3.1 Cấu trúc dữ liệu Raster 8

1.1.3.2 Cấu trúc dữ liệu Vecto 9

1.1.3.3 Ưu nhược điểm của cấu trúc Raster và Vecto 9

1.1.4 Các công nghệ liên quan 10

1.2 WebGIS và ứng dụng 11

1.2.1. Khái niệm 11

1.2.2 Ứng dụng của WebGIS 11

1.3 Ngôn ngữ lập trình Java 11

1.3.1 Các đặc điểm và các thành phần cơ bản của Java 12

1.3.1.1. Các đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Java 12

1.3.1.2. Các thành phần cơ bản của Java 12

1.3.1.3. Cấu trúc điều khiển 13

1.3.2 Xây dựng chương trình Java 13

1.3.2.1 Phương thức, lớp và chương trình Java 13

1.3.2.2. Đối tượng Exception, gói, interface và thread 15

1.3.2.3 Lớp String 16

1.3.3 Giao diện đồ hoạ của Java 17

1.3.4. Đối tượng đồ hoạ (Graphics) 18

1.3.5 Java Applet 19

Chương 2 : Tìm hiểu về công nghệ WebGIS và ứng dụng 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY