Đề tài Tìm hiểu bản chất của thuế giá trị gia tăng, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam trong những năm vừa qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế ở Việt Nam

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT 2

I. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2

1. Khái niệm. 2

2. Sự ra đời và phát triền của thuế GTGT. 2

3. Tại sao lại chọn thuế GTGT 3

II. Nội dung chủ yếu của thuế GTGT 4

1. Xác định phạm vi áp dụng 4

2. Các hình thức tính thuế GTGT 6

3. Thuế suất 7

PHẦN II: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ NHỮNG NƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG 9

I. Tình hình áp dụng thuế GTGT ở một số nước 9

II. Một số nước kinh tế phát triển vẫn chưa áp dụng thuế GTGT 12

III. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước đã tính thuế GTGT 14

PHẦN III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ÁP DỤNG THUẾ GTGT 15

I. Những tồn tại của hên thống thuế hiện hành 15

II. Sự cần thiết phải cải cách hệ thống chính sách thuế 16

III. Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam 17

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM 19

I. Những kết quả đạt được sau hơn hai năm thực hiện 20

1. Về sản xuất kinh doanh 20

2. Về thị trường giá cả 24

3. Về thu ngân sách Nhà nước 25

4. Về công tác quản lý hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp 26

II. Những yếu tố thúc đẩy việc triển khai thực hiện thuế GTGT đạt được những kết quả trên 27

III. Một số vướng mắc chính trong quá trình thực hiện 29

1. Vào thời điểm giao thời của sự thay đổi luật thuế 29

2. Thuế suất thuế GTGT khá cao 30

3. Thuế GTGT làm đảo lộn mức thuế phải nộp 30

4. Thuế GTGT gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về vốn 31

5. Tốc độ hoàn thuế cho doanh nghiệp còn chậm 31

6. Tình trạng gian lận thuế ngày càng trở nên nguy hiểm hơn 31

7. Về việc khấu trừ thuế GTGT và xét giảm thuế GTGT 32

8. Về hai phương pháp tính thuế và hai loại hoá đơn 32

9. Xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu 33

10. Vướng mắc về thủ tục 33

11.Chưa nhất quán trong thực hiện nguyên tắc 33

12.Quản lý sử dụng hoá đơn chứng từ còn chưa tốt 34

IV. Các biện pháp xử lý vướng mắc và phương hướng sắp tới 34

1. Về phương pháp tính thuế GTGT 34

2. Về thuế suất GTGT 35

3. Về quản lý và sử dụng hoá đơn chứng từ 36

4. Về khấu trừ thuế 36

5. Vấn đề hoàn thuế GTGT 37

6. Việc ban hành hệ thống văn bản pháp lý 38

7. Hình thành và phát triển nhóm tư vấn thuế 38

8. Cải cách hành chính thuế 38

9. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế GTGT 39

PHẦN V: KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY