Đề tài Tiến trình hội nhập CEPT trong quá trình tự do hoá thương mại của Việt Nam

Chương 1. Khái quát chung về lý luận thương mại quốc tế (TMQT) và CEPT/AFTA 4

1.1 Lý thuyết về TMQT 4

1.1.1 Nguyên tắc lợi thế so sánh và TMQT. 4

1.1.2 Lập trường về TMQT xuất phát từ thực tế cơ cấu nền công nghiệp quốc gia 4

1.1.3 Nguyên lý tự do mậu dịch, bảo hộ mậu dịch. 6

1.2 Chương trình CEPT/AFTA và tình hình thực hiện của Việt Nam 8

1.2.1 Sự ra đời và mục tiêu của AFTA. 8

1.2.2 Nguyên tắc và các quy định chung về CEPT/AFTA. 11

1.2.3 Lịch trình thực hiện CEPT/AFTA của Việt Nam 16

Chương 2. Hội nhập CEPT/AFTA và tác động đối với Việt Nam. 18

2.1 Thương mại Việt Nam và ASEAN. 18

2.2 Một số vấn đề lớn và lộ trình thực hiện CEPT/AFTA

của Việt Nam 22

2.2.1 Những vấn đề ảnh hưởng đối với việc thực hiện CEPT/AFTA 22

2.2.2. Lộ trình thực hiên CEPT của Việt Nam 28

2.3 Tác động của CEPT/AFTA đến nền kinh tế Việt Nam. 30

2.4 Đánh giá chung đối với việc thực hiên CEPT/AFTA. 38

2.4.1.Những thuận lợi và cơ hội có được khi thực hiện. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY